Dlaczego pacjenci z HFmrEF mdleją?

doniesienia medialne

Arytmie, głównie bloki przedsionkowo-komorowe, to najczęstsza przyczyna omdleń u pacjentów z niewydolnością serca z umiarkowanie obniżoną frakcją wyrzutową. Do prospektywnego badania włączono 100 pacjentów z EF 35-50% i niewyjaśnionym omdleniem. Średnia wieku wyniosła 75,6 roku (IQR 67,6-81,2 roku), mediana EF ? 45% (IQR 40-48%), a mediana obserwacji 2 lata (IQR 0,7-3,3 roku). U 71 osób (68,3%) postawiono rozpoznanie: u 55 (77,5%) po przyjęciu do szpitala i badaniu elektrofizjologicznym, u 16 (36,5%) po wszczepieniu rejestratora arytmii. U 47 chorych (45,2%) omdlenia były wtórne do bloku przedsionkowo-komorowego lub zaawansowanych zaburzeń przewodzenia, u 10 pacjentów (9,6%) ? związane z częstoskurczem komorowym, u 10 (9,6%) omdlenia miały charakter odruchowy lub ortostatyczny, a u trzech (2,9%) związane z chorobą węzła zatokowego. W sumie sześćdziesięciu pacjentom (57,7%) implantowano urządzenie wszczepialne, w tym 11 z funkcją defibrylacji. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(20)31144-9/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły