Długoterminowe bezpieczeństwo elektrod stymulujących Siello

Autor: Łukasz Januszkiewicz

Dlaczego warto przeczytać: W ramach projektu Electrophysiology Predictable and Sustainable Implementation of National Registries (EP PASSION) potwierdzono bezpieczeństwo stosowania elektrod stymulujących Biotronik Siello. Projekt EP PASSION to wspólna inicjatywa firm, środowisk akademickich, HRS, ACC i FDA mająca na celu opracowanie skutecznego mechanizmu gromadzenia danych dot. działania elektrod stymulujących i defibrylujących. Autorzy zidentyfikowali pacjentów z implantowaną elektrodą Siello w okresie 2 lat dzięki bazie danych śledzenia urządzeń BIOTRONIK. Następnie połączyli je z danymi z systemu Medicare do 2018 r. 

Z analizy wykluczono powikłania w okresie 30 dni po implantacji. W sumie implantowano 2458 elektrod Siello (1130 do przedsionka, 1322 do prawej komory, w 6 przypadkach położenie nieznane) u 1344 pacjentów. Łączny okres obserwacji wyniósł 8228,5 roku. Rozpoznano 36 powikłań związanych z elektrodą Siello (0,004 powikłania na układ rocznie). W analizie Kaplana-Meierea wykazano brak powikłań po 1559 dniach w 98,28% przypadków. Spośród 36 powikłań, 14 było związanych z implantacją elektrody przedsionkowej, 18 ? prawokomorowej. Prezentowane doniesienie to pierwsze dane wskazujące na długoterminowe bezpieczeństwo elektrod Siello. Potwierdzono również skuteczne wykorzystanie projektu EP PASSION zamiast tradycyjnych badań prowadzonych po wydaniu pozwolenia. 

https://cslide-us.ctimeetingtech.com/hrs20/attendee/eposter/poster/1479

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły