Długoterminowe rokowanie po ablacji migotania przedsionków

Po drugim roku od ablacji migotania przedsionków obserwuje się rocznie ok. dwuprocentowy odsetek nawrotów arytmii. Badacze ocenili odległe rokowanie 5200 pacjentów poddanych 7145 zabiegom ablacji migotania przedsionków. W tej grupie znalazło się:

  • 33,6% osób z napadową formą arytmii,
  • 56,4% osób z przetrwałą formą arytmii,
  • 9,9% osób z przetrwałą długo trwającą formą arytmii. 

Wyniki oceniono także w obrębie trzech różnych rodzajów ablacji:

  • za pomocą elektrody o sztywnej końcówce (2003-2005; n = 101),
  • za pomocą elektrody z chłodzoną końcówką (2005-2016, n = 2143),
  • za pomocą elektrody z pomiarem siły nacisku (2014-2021, n = 2956).
Migotanie przedsionków5 lat10 lat15 lat
Napadowe67,8%56,3%47,6%
Przetrwałe46,6%35,6%26,5%
Przetrwałe30,4%18,0%3,4%

Odsetek przeżycia bez nawrotu migotania przedsionków po pierwszej ablacji wyniósł: 

Migotanie przedsionków5 lat10 lat15 lat
Napadowe80,3%72,6%62,5%
Przetrwałe60,1%50,2%42,5%
Przetrwałe długo trwające43,4%32,0%20,6%

Wyniki ablacji napadowego i przetrwałego migotania przedsionków były lepsze, gdy ablację wykonano za pomocą elektrody z siłą nacisku niż elektrody z chłodzoną końcówką. 

W zależności od stosowanej metody ablacji 8-letni wskaźnik przeżycia bez nawrotu arytmii po ostatniej ablacji wyniósł:

Migotanie przedsionkówElektroda o sztywnej końcówceElektroda o sztywnej końcówceElektroda z pomiarem siły docisku
Napadowe60,0%71,8%79,1%
Przetrwałe38,0%50,7%55,9%
Przetrwałe długotrwające31,8%36,2%42,7%

Najwyższy odsetek nawrotów obserwowano w ciągu pierwszych dwóch lat, później arytmia wracała z częstością ok. 2% na rok. Predyktorami skutecznej pierwszej i ostatniej ablacji były: młodszy wiek, mniejszy lewy przedsionek, krótszy czas trwania migotania przedsionków, płeć męska, mniejszy wynik w skali CHA2DS2-VASc, mniej nieskutecznych leków, zastosowanie nowszych elektrod. 

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(23)00128-5/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły