Dłuższe opóźnienie aktywacji RV-LV przy implantacji CRT jest związane z poprawą wyników klinicznych u pacjentów z LBBB

Dane dotyczące przewidywania wyników klinicznych dłuższego opóźnienia aktywacji RV-LV (RV-LV AD) po CRT przy LBBB są wciąż ograniczone. Celem tego badania była ocena wpływu RV-LV AD na NT-proBNP, frakcję wyrzutową (EF) oraz kliniczne rezultaty u pacjentów, którym wszczepiono CRT podzielonych wyjściowo przez LBBB. Niewydolność serca (HF) pacjentów poddanych implantacji CRT z EF ? 35% i QRS ? 120 ms oceniano na podstawie ich RV-LV AD przy implantacji.  Zbadano łącznie 125 pacjentów z CRT, 62% miało LBBB. Podczas średniego czasu obserwacji 2,2 roku: 44 (35%) pacjentów miało HF/śmierć, 36 (29%) chorych zmarło. Wykazano znaczną redukcję śmiertelności i zdarzeń związanych z HF u osób z dłuższym RV-LV AD przy implantacji urządzenia i LBBB. Pacjenci z LBBB oraz dłuższym RV-LV AD wykazali znaczącą poprawę w odwrotnym remodelingu i NT-proBNP.

Autor: Michał Chudzik 

Źródło/a: http://europace.oxfordjournals.org/content/18/4/550

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2016/08/2016_06_27-Dłuższe-opóźnienie-aktywacji-RV-LV-przy-implantacji-CRT-jest-związane-z-poprawą-wyników-klinicznych-u-pacjentów-z-LBBB.ppt” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]POBIERZ – Dłuższe opóźnienie aktywacji RV-LV przy implantacji CRT jest związane z poprawą wyników klinicznych u pacjentów z LBBB[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły