Dodatkowe korzyści z dapagliflozyny w HFmrEF i HFpEF

U pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną lub łagodnie obniżoną frakcją wyrzutową dapagliflozyna zmniejsza zapotrzebowanie na leczenie diuretyczne. W prezentowanej subanalizie badania DELIVER porównano działanie dapagliflozyny z placebo w podgrupach: bez diuretyku, z diuretykiem innym niż pętlowy, z diuretykiem pętlowym. Z 6263 zrandomizowanych pacjentów 10,9% nie przyjmowało leczenia diuretycznego, 12,3% otrzymywało diuretyk inny niż pętlowy, a 76,8% – diuretyk pętlowy. Korzyści kliniczne z dapagliflozyny w zakresie redukcji występowania złożonego punktu końcowego (zaostrzenie niewydolności serca lub zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych) występowały we wszystkich podgrupach leczenia diuretycznego (p dla interakcji = 0,64). Włączenie dapagliflozyny wiązało się z rzadszą koniecznością włączenia diuretyku pętlowego o 32% (HR 0,68; 95% CI 0,55-0,84; p < 0,001), ale nie wpływało na odstawienie leczenia diuretycznego (HR 0,98; 95% CI 086-1,13; p = 0,83). Średnia dawka diuretyku rosła w trakcie obserwacji w grupie placebo, a w grupie dapagliflozyny ten wzrost był niższy (-2,5 mg/rok, 95% CI -1,5 do -3,7, p < 0,001). 

https://academic.oup.com/eurheartj/article/44/31/2930/7167379

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły