Dr hab. n. med. Maciej Sterliński „Stymulacja wielopunktowa lewej komory – opcja zmniejszająca non-responders”

Dr hab. n. med. Maciej Sterliński „Stymulacja wielopunktowa lewej komory – opcja zmniejszająca non-responders”