Dużo wyższa śmiertelność po usuwaniu elektrod za pomocą koszulek laserowych w porównaniu z mechanicznymi

doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Czy śmiertelność po zabiegach usuwania elektrod z wykorzystaniem koszulek laserowych jest wyższa niż po zabiegach wykonanych za pomocą koszulek mechanicznych? Takie pytanie zadali sobie Diaz i wsp. Odpowiedź na nie znajdziemy w badaniu opublikowanym na łamach Europace

Autorzy wykorzystali dane z bazy MAUDE (Manufacturer and User Facility Device Experience). Analizę przeprowadzone w oparciu o zabiegi przeprowadzone w latach 2011-2016. Zewnętrzna firma analityczna dostarczyła dane dot. liczby wykonanych zabiegów, na podstawie których oszacowano procentowo udział poszczególnych sprzętów w rynku medycznym. 

Obliczono, że w ww. okresie przeprowadzono w USA 50 545 zabiegów przezskórnego usuwania elektrod. Oszacowano, że w 36% zabiegi wykonano za pomocą koszulek mechanicznych, a w 64% z wykorzystaniem koszulek laserowych. W sumie zmarło 13 pacjentów w grupie koszulek mechanicznych i 167 w grupie koszulek laserowych. W 92% przypadków z grupy koszulek mechanicznych i 95% z grupy koszulek laserowych przyczyną zgonu było uszkodzenie układu sercowo-naczyniowego. Ryzyko względne zgonu było ponad siedmiokrotnie wyższe w przypadku zastosowania koszulki laserowej (RR 7,2; 95% CI 4,1-12,7; p < 0,0001). 

Przeprowadzono dodatkowe analizy zakładające inny udział poszczególnych koszulek w rynku: 25% ? koszulki mechaniczne, 75% ? koszulki laserowe, a 45% ? koszulki mechaniczne i 55% ? koszulki laserowe. W obu przypadkach ryzyko zgonu podczas zabiegu wykonanego z udziałem koszulek laserowych było wyższe (odpowiednio: RR 4,3; 95% CI 2,4-7,5; p < 0,0001 oraz RR 10,5, 95% CI 6,0-18,5, p < 0,0001). Ryzyko względne zgonu pozostało istotne statystycznie nawet podczas założenia, że część zgonów podczas zabiegów z wykorzystaniem koszulek mechanicznych pozostała niezgłoszona, a także gdy zgony podczas zabiegów z udziałem dwóch rodzajów koszulek przypisano koszulce mechanicznej. 

Podsumowując, wydaje się, że stosowanie koszulek laserowych podczas usuwania elektrod może być związane z podwyższonym ryzykiem zgonu w porównaniu z zabiegiem z wykorzystaniem koszulek mechanicznych. Niezbędne są dalsze badania w celu potwierdzenie obserwowanego związku.  

Oprac. na podstawie: Diaz C.L., Guo X., Whitman I.R. i wsp.: Reported mortality with rotating sheats vs. laser sheats for transvenous lead extraction. Europace 2019; 21:1703-9. 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły