Echo wewnątrzsercowe pomocne podczas LBBAP

Zastosowanie echa wewnątrzsercowego pozwala na skrócenie zabiegu i czasu skopii podczas implantacji elektrody do stymulacji obszaru lewej odnogi pęczka Hisa. Chińscy badacze zmapowali potencjały pęczka Hisa i lewej odnogi podczas obrazowania anatomicznego za pomocą echa wewnątrzsercowego. u 20 chorych skierowanych do implantacji stymulatora serca. W drugim etapie badania zrandomizowali 101 kolejnych pacjentów poddanych implantacji elektrody do stymulacji obszaru lewej odnogi pęczka Hisa do zastosowania echa wewnątrzsercowego podczas zabiegu lub nie. W trakcie pierwszego etapu zidentyfikowano ok. 4,5±1,1cm2 proksymalny obszar lewej odnogi pęczka Hisa położony ok. 10-20 mm od pierścienia zastawki trójdzielnej. W trakcie badania z randomizacją liczba prób implantacji elektrody stymulującej obszar lewej odnogi pęczka Hisa była niższa w grupie echa wewnątrzsercowego niż w grupie kontrolnej (1,43±0,62 vs. 1,98±0,75, p=0,0002). Podobnie, w grupie echa wewnątrzsercowego osiągnięto krótszy całkowity czas zabiegu (26±8 vs 43±9 minut, p<0,001) jak i czas skopii (7,4±1,8 vs. 10,7±2,4 min, p<0,001). Dodatkowo, w grupie echa wewnątrzsercowego obserwowano węższe wystymulowane zespoły QRS niż w grupie kontrolnej.

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCEP.122.011408

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły