Efekt terapeutyczny promieniowania jonizującego na wszczepialne urządzenia elektroniczne: przegląd systematyczny i praktyczne wskazówki

Efekt terapeutyczny promieniowania jonizującego na wszczepialne urządzenia elektroniczne: przegląd systematyczny i praktyczne wskazówki

Kardiologiczne urządzenia wszczepialne (CIEDs) stosuje się już od ponad 50 lat i ich wartość terapeutyczna jest niepodważalna. Ze względu na szybko starzejącą się populację, szacuje się, że liczba CIEDs wzrośnie dramatycznie w ciągu najbliższych dwóch dekad. Biorąc pod uwagę te przewidywania, temat leczenia chorób współistniejących  u osób w starszym wieku staje się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Przewiduje się, że liczba pacjentów z wszczepionym CIED z rozpoznaniem nowotworu złośliwego wzrośnie o około 70%, z 14 mln w 2012 roku do 22 milionów w ciągu najbliższych 2 dekad. Leczenie większości tych nowotworów i przerzutów nowotworowych wymaga radioterapii. Wysokie dawki promieniowania mogą jednak potencjalnie wchodzić w interakcje z funkcjonowaniem, trwałością i integralnością CIEDs i być szkodliwe dla pacjenta. Implikacje spowodowane brakiem wyraźnych terapeutycznych wytycznych dla pacjentów onkologicznych z CIEDs, którzy powinni zostać poddani radioterapii są ogromne – ze względu na obawy przed możliwymi powikłaniami związanymi z awarią urządzenia, wielu z tych pacjentów może być leczonych nieodpowiednio do indywidualnych potrzeb, co silnie wpływa na ich rokowanie.

W tym artykule podsumowano dostępne dane dotyczące leczenia pacjentów z CIEDs poddawanych radioterapii. Przedstawiono możliwe przyczyny i skutki bezpośredniego i rozproszonego promieniowania na CIEDs oraz podkreśla możliwe powikłania, które mogą wystąpić w trakcie tego rodzaju leczenia i zawiera praktyczne wskazówki dla klinicystów.

Autor: Mateusz Tajstra

Dzięki uprzejmości Dr hab.n. med. Sławomira Blamka z Instytutu Onkologii w Gliwicach.

POBIERZ – Radioterapia CIEDS AET