Efekt zwężenia QRS po CRT przy funkcjonalnej niedomykalności zastawki mitralnej u chorych ze skurczową niewydolnością serca.

Uwarunkowania poprawy czynnościowej niedomykalności mitralnej (FMR) po terapii CRT pozostają niejasne. Celem badania była ocena predyktorów poprawy FMR oraz sprawdzenie hipotezy, że zmiany wyzwalane przez CRT w czasie trwania zespołu QRS mogą mieć wpływ na odpowiedzi FMR po CRT. Do badania zostało zakwalifikowanych 110 odbiorców CRT. W badaniu echokardiograficznym przed

i 6 miesięcy po CRT oceniano odpowiedź CRT (?15 zmniejszenie objętości końcowoskurczowej lewej komory) oraz odpowiedź FMR (całkowite zmniejszenie objętości FMR). Punkty końcowe badania: śmiertelność całkowita lub hospitalizacja oceniana w czasie 12 ? 3 miesięcy (zakres od 1 do 18). Podsumowując, zwężenie zespołu QRS po CRT niezależnie przewiduje reakcję FMR. Czas trwania QRS ?20 ms po CRT jest związany z pozytywnym wynikiem we wszystkich klinicznych punktów końcowych.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26721652

 [button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2016/05/2016_05_03-Efekt-zwężenia-QRS-po-CRT-przy-funkcjonalnej-niedomykalności-zastawki-mitralnej-u-chorych-ze-skurczową-niewydolnością-serca.ppt” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]POBIERZ – Efekt zwężenia QRS po CRT przy funkcjonalnej niedomykalności zastawki mitralnej u chorych ze skurczową niewydolnością serca.[/button]

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły