EHRA 2018 – Brak związku miedzy infekcją CIED a śmiertelnością ? badanie kohorotowe

Zakażenia związane z implantowanym urządzeniem do elektroterapii (CIED) wciąż pozostają jednym z najpoważniejszych powikłań w elektroterapii. Kirkfeldt i współautorzy postanowili przeanalizować związek między zakażeniem CIED  skutkującym usunięciem układu a śmiertelnością całkowitą w obserwacji odległej w populacji duńskiej.

Autorzy ocenili wszystkich duńskich pacjentów, którym implantowano po raz pierwszy stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator miedzy majem 2010 a kwietniem 2011 r. Pacjenci byli obserwowani do października 2017 r. Duńskie rejestry pacjentów z implantowanymi urządzeniami do elektroterapii serca są prowadzone od 1982 r. W 14 ośrodkach implantuje się układy stymulujące i ICD, a w 4 centrach ? usuwa CIED. Urządzenia usuwano z powodu infekcji loży urządzenia/erozji loży lub sepsy/infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

Do badania włączono 4355 osób. Kobiety stanowiły 37,3%. Średni okres obserwacji wyniósł 5,2?2,4 roku. W sumie 1955 osób (45%) zmarło w trakcie obserwacji. U 66 osób stwierdzono infekcję CIED, 20 osób z tej grupy zmarło w porównaniu z 1935 zgonami w populacji bez infekcji (aHR 1,3, 95% CI 0,8-2,0, p=0,24). Nie stwierdzono różnicy w przeżyciu między pacjentami z infekcją loży a chorymi z zapaleniem wsierdzia (aHR 0,9, 95% CI 0,3-2,7, p=0,85).

Podsumowując, śmiertelność całkowita w badanej populacji była relatywnie wysoka, a częstość infekcji CIED niewielka i wyniosła 1,5%. Nie stwierdzono związku między infekcją a śmiertelnością całkowitą. Autorzy zwrócili uwagę, że nie były dostępne choroby współistniejące pacjentów, nie znano również przyczyny zgonu.

Oprac. na podstawie: P 669 No association between CIED infection and mortality: long-term follow up of a complete, nationwide cohort in Denmark. Kirkfeldt R, i wsp. EP Europace, Volume 20, Issue suppl_1, 1 March 2018 doi: 10.1093/europace/euy015.342

Łukasz Januszkiewicz

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły