EHRA 2018 – Wytyczne postępowania w omdleniach

Podczas tegorocznego Kongresu EHRA opublikowano nowe wytyczne dot. diagnostyki i postępowania w omdleniach. Szesnastoosobowa grupa robocza, po przeszło dwóch latach pracy, przygotowała dokument zawierający ponad 113 zaleceń postępowania w omdleniach. Ponad 40% z nich to zalecenia klasy I, 37% to zalecenia klasy IIa, 19% – klasy IIb, a 4% – klasy III. Niestety aż połowa zaleceń jest oparta na poziomie dowodów C, czyli zgodnej opinii ekspertów.

Nowe wytyczne wprowadzają przydatny w praktyce podział pacjentów zgłaszających się z omdleniem do oddziału ratunkowego na osoby niskiego i wysokiego ryzyka. Pierwsza grupa może być wypisana z izby przyjęć, a druga powinna być szybko zdiagnozowana w izbie przyjęć, oddziale dedykowanym pacjentom z omdleniami. Ryzyko powinno zostać ocenione na podstawie cech samego omdlenia, wywiadu, odchyleń w badaniu fizykalnym, a także EKG.

Autorzy wytycznych zwrócili uwagę na przydatność nagrywania epizodów omdleń przez bliskich pacjentów, co może być przydatne w postawieniu rozpoznania. Nowością jest też zalecenie dot. wszczepiania rejestratorów arytmii u osób z kardiomiopatią lub dziedzicznymi zaburzeniami rytmu serca, którzy mają niskie ryzyko nagłej śmierci sercowej jako alternatywa dla kardiowertera-defibrylatora (klasa zaleceń IIa). Wszczepienie rejestratora arytmii należy rozważyć u osób, u których podejrzewa się nierozpoznaną padaczkę (IIa); można również rozważyć implantację rejestratora u osób z niewyjaśnionymi upadkami (IIb).

W klasie I znalazły się rekomendacje dot. implantacji rejestratora arytmii u osób z nawrotowymi omdleniami o nieznanej przyczynie, niespełniających kryteriów wysokiego ryzyka. Rejestrator arytmii należy wszczepić u osób z czynnikami wysokiego ryzyka, u których klasyczne badania nie pozwoliły na znalezienie przyczyny omdleń (I).

Dodatkowo opublikowano dodatek do wytycznych, w którym znajdują się praktyczne informacje dotyczące zbierania wywiadu z pacjentem po omdleniu, przykładowe wyniki testu pochyleniowego, zapisy z rejestratorów arytmii, a także dot. prewencji występowania omdleń odruchowych.

Oprac. na podstawie: https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Syncope-Guidelines-on-Diagnosis-and-Management-of

Łukasz Januszkiewicz

 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły