EHRA 2018 – Zanieczyszczenie powietrza czynnikiem ryzyka wystąpienia migotania przedsionków u osób bez tradycyjnych czynników ryzyka

Koreańscy naukowcy z Yonsei University College of Medicine w Seulu ocenili związek między stężeniem pyłów zawieszonych (PM) a występowaniem migotania przedsionków u osób bez klasycznych czynników ryzyka tej arytmii.

Spośród ponad miliona Koreańczyków zarejestrowanych w NHIS-National Sample Cohort wybrano 506 805 osób, które były badane przez lekarza w latach 2009-2013. Następnie z tej grupy wyselekcjonowano osoby, które nie miały rozpoznanego migotania przedsionków. Przeanalizowano rekordy medyczne tej populacji od 2002 roku. Wykluczono później osoby, u których wystąpiło migotanie przedsionków w trakcie obserwacji, a w przeszłości miały rozpoznane klasyczne czynniki ryzyka arytmii takie jak niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, udar mózgu, zawał serca, choroba naczyń obwodowych.

Z bazy danych pobrano informacje nt. kodu pocztowego właściwego dla miejsca zamieszkania badanych a następnie skorelowano miejsca zamieszkania z godzinowymi pomiarami zanieczyszczenia powietrza prowadzonymi w poszczególnych regionach. Ostatecznie włączono 313 243 osoby, które obserwowano do grudnia 2013 r.

W trakcie 46-miesięcznej obserwacji migotanie przedsionków wystąpiło u 3618 badanych. Okazało się, że migotanie przedsionków występowało częściej u osób mieszkających na obszarach o wyższym stopniu zanieczyszczenia (p<0,001). Obserwacja ta pozostała istotna statystycznie również w obrębie badanych podgrup wyodrębnionych ze względu na płeć, wiek, wskaźnik BMI, palenie tytoniu, ciśnienie tętnicze. Zanieczyszczenie powietrza silniej przyczyniało się do wystąpienia migotania przedsionków u osób o prawidłowym lub niskim BMI a także u kobiet i osób poniżej 60 roku życia.

Podsumowując zanieczyszczenie powietrza jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia migotania przedsionków w zdrowej populacji azjatyckiej.

Oprac. na podstawie: 113 Particulate matter air pollution and incident atrial fibrillation in a general healthy population: a nationwide cohort study. Kim IS, i wsp. EP Europace, Volume 20, Issue suppl_1, 1 March 2018 doi: 10.1093/europace/euy015.035

Łukasz Januszkiewicz

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły