EHRA 2019 – Badanie REMOTE: telemonitoring zmniejsza śmiertelność i hospitalizacje z przyczyn sercowo-naczyniowych u osób z ICD lub CRT-D

Na Kongresie EHRA 2019 w Lizbonie dr hab. Mateusz Tajstra w sesji Late-breaking trials przedstawił wyniki badania RESULT finansowanego w ramach grantu STRATEGMED.

Do tego badania włączono 600 pacjentów poddanych implantacji ICD lub CRT-D zgodnie z wytycznymi ESC, którzy zgodzili się na zdalne monitorowanie. Nie włączano osób, które miały zaburzenia psychiczne, brak umiejętności obsługi prostych urządzeń elektronicznych lub mieszkały daleko od ośrodka prowadzącego badanie. Pierwszorzędowym punktem końcowym było wystąpienie zgonu lub hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych (zaostrzenie niewydolności serca, utrwalona arytmia, epizod zatorowy, ostry zespół wieńcowy). Warto podkreślić, że w badaniu stosowano urządzenia i systemy do telemonitoringu wszystkich czterech głównych producentów. Pacjentów randomizowano w stosunku 1:1 do grupy monitorowanej zdalnie i do grupy standardowej kontroli. Okres obserwacji wyniósł rok. 

Ostatecznie 299 pacjentów znalazło się w grupie monitorowanej zdalnie a 301 w grupie kontrolnej. Jeden pacjent przeszedł z grupy telemonitoringu do grupy kontrolnej, a 4 pacjentów z grupy kontrolnej do grupy telemonitoringu. W obu grupach po 39 osób przedwcześnie zakończyło udział w badaniu. Obie grupy były dobrze dopasowane pod względem danych wyjściowych (dane demograficzne i kliniczne, farmakoterapia). Warto zaznaczyć, że w obu grupach bardzo duży odsetek chorych (średnio ok. 90%) otrzymywało beta-adrenolityki, inhibitory konwertazy/sartany, antagonistów receptora mineralokortykoidowego, diuretyki, statyny.

Pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił u 39,5% osób z grupy telemonitoringu i 48,5% z grupy kontrolnej (p=0,032), co było spowodowane różnicą w występowaniu hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych (37,1% vs. 45,5%, p=0,045). W obu grupach zmarło po 6% badanych (p=0,9). Dodatkowo zaobserwowano rzadsze wizyty ambulatoryjne (planowe i nieplanowe) w grupie telemonitoringu (2,5 na pacjenta/rok vs. 4,9 na pacjenta/rok, p<0,001). Z kolei wizyty nieplanowe były częstsze w grupie monitorowanej zdanie (2,1 vs. 1,5 wizyty na pacjenta/rok, p=0,003). 

Podsumowując, telemonitoring pacjentów z ICD lub CRT-D istotnie zmniejsza występowanie zgonu lub hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych a także częstość wizyt ambulatoryjnych. 

Oprac. na podstawie: Remote supervision to decrease hospitalization rate study (RESULT) in patients with heart failure and implanted cardioverter-defibrillator or cardiac resynchronization therapy. M. Tajstra, A. Sokal, E. Gaduła-Gasek, A. Kurek, A. Woźniak, E. Adamowicz-Czoch, P. Rozentryt, K. Milewski, W. Jacheć, Z. Kalarus, M. Gąsior

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły