EHRA 2019 – Czynniki wysokiego ryzyka i predyktory niewyjaśnionych omdleń u młodych osób

Badanie Sudden Cardiac Death ? Screening Of risk factorS  przeprowadzono w celu skriningu potencjalnych groźnych symptomów możliwych kanałopatii i kardiomiopatii zwiększających ryzyko nagłego zgonu sercowego u młodych osób. U 12099 osób wykonano EKG i przeprowadzono ankietę. W prezentowanej analizie tego badania sprawdzono cechy wysokiego ryzyka i czynniki przewidujące niewyjaśnione omdlenia w tej populacji. 

Omdlenie odruchowe rozpoznawano gdy omdlenie było poprzedzone bólem, emocjami, strachem, gorącym otoczeniem, przebywaniem w pozycji stojącej i było związane z co najmniej jednym objawem prodromalnym (zblednięcie, pocenie, nudności). Hipotonia ortostatyczna była rozpoznawana w przypadku występowania typowych czynników wywołujących przy braku objawów prodromalnych. Analizowano również potencjalne czynniki ryzyka omdleń i EKG. U 0,15% osób rozpoznano typ 1 zespołu Brugadów, a zespół WPW zdiagnozowano u 0,28% osób. 

Przejściowa utrata przytomności wystąpiła u 26,6% badanych. Średni wiek badanej populacji wyniósł 22?7 lat, a 75,8% stanowiły kobiety. U osób z wywiadem omdleń, omdlenie odruchowe rozpoznano u 59,9%, a hipotonię ortostatyczną u 7,8%. Ponadto u 10,5% osób jako przyczyn przejściowych utrat przytomności zidentyfikowano hipokglikemię/niedostateczne jedzenie, u 3,7% – alkohol/narkotyki, u 3,2% – inne choroby (m.in. niedokrwistość).

U 1,1% osób omdlenie wystąpiło podczas gorączki, ale jedynie u 0,4% gorączka była czynnikiem wywołującym/objawem prodromalnym. W sumie 14,9% osób miało niewyjaśnione omdlenia. W tej grupie zidentyfikowano następujące czynniki ryzyka niewyjaśnionych omdleń: nagły zgon u członka rodziny <40 roku życia (OR 1,02, p=0,018), QTc <360 ms (OR 1,96, p=0,038), płeć męską i udział w sportach wyczynowych (OR 1,31, p=0,029). Co najmniej 1 duży czynnik ryzyka omdleń (omdlenie podczas wysiłku/po wysiłku, omdlenie poprzedzone kołataniem serca, brak żadnych objawów poprzedzających, wywiad rodzinny nagłego zgonu sercowego) zidentyfikowano u 33,5% osób z niewyjaśnionymi omdleniami i 20,6% osób z pozostałymi przyczynami przejściowych utrat przytomności. 

Zdaniem autorów ryzyko wystąpienia przejściowej utraty przytomności u młodych osób jest duże i u dużego odsetka z nich przyczyny pozostają niewyjaśnione. Wywiad nagłego zgonu u członka rodziny, krótki odstęp QTc były najlepszymi predyktorami niewyjaśnionych omdleń. Zwrócono uwagę na potrzebę dodatkowej oceny czynników wysokiego ryzyka u młodych pacjentów z wywiadem omdleń. 

Oprac. na podstawie: Abstract: 875 High­risk features and event predictors in patients with unexplained syncope from the young SCD­SOS cohort

M Carrington1, J Pais1, R Teixeira2, L Goncalves2, R Providencia3, 1Hospital Espirito Santo de Evora, Cardiology ­ Evora ­ Portugal, 2University Hospitals of Coimbra ­ Coimbra ­ Portugal, 3St Bartholomew’s Hospital ­ London ­ United Kingdom

 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły