EHRA 2019 – Dlaczego implantujemy CRT u pacjentów z wąski zespołem QRS? Analiza rejestru ESC/EHRA/HFA CRT Survey II

Europejski rejestr ESC/EHRA CRT Survey II przeprowadzono w 42 krajach europejskich w latach 2015-2017. W jego niniejszej subanalizie przedstawiono charakterystykę pacjentów w odniesieniu do wyjściowej szerokości zespołu QRS.

Do badania włączono 11 088 pacjentów z implantowanym CRT. Wyjściowa szerokość zespołu QRS była dostępna u 7 481 chorych. U 9,5% obserwowano QRS <120 ms, u 6,8% – QRS 120-129 ms, u 23,7% – QRS 130-149 ms, u 60% QRS >60%. U osób z zespołem QRS <130 ms CRT implantowano głównie z powodu niewydolności serca ze wskazaniem do ICD lub stymulacji z powodu spodziewanego wysokiego odsetka stymulacji prawokomorowej. Nie stwierdzono istotnych różnic w skuteczności implantacji CRT ani powikłaniach zabiegowych między grupą osób z QRS <130 ms i ?130 ms. Przy wypisie pacjenci z szerszym zespołem QRS częściej otrzymywali diuretyki pętlowe, inhibitory konwertazy angiotensyny, antagonistów receptora mineralokortykoidowego. 

Podsumowując, obecnie w Europie u ponad 15% osób z CRT, to urządzenie implantowano mimo wyjściowej szerokości zespołu QRS <130 ms, co nie jest obowiązującym wskazaniem do resynchronizacji. U większości tych osób CRT implantowano z powodu wskazania do ICD i spodziewanego wysokiego odsetka stymulacji komorowej głównie z powodu zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego lub migotania przedsionków ze wskazaniem do ablacji łącza przedsionkowo-komorowego.  

Oprac. na podstawie: Abstract: 684: When CRT is used in patients with narrow QRS complex ­ evidence from the ESC/EHRA/HFA CRTSurvey II

D Lawin1, CM Linde2, K Dickstein3, C Normand3, N Bogale3, M Gasparini4, C Sticherling5, M Gwechenberger6, MSterlinski7, CBlomstroem­Lundqvist8, RSheahan9, GFilippatos10, CStellbrink1

1Bielefeld Hospital, Cardiology and Intensive Care Medicine ­ Bielefeld ­ Germany, 2Karolinska Institute ­Stockholm ­ Sweden, 3University of Stavanger ­ Stavanger ­ Norway, 4UOS of Milan and Humanitas Clinical and Research Center ­ Milan ­ Italy, 5University Hospital Basel ­ Basel ­ Switzerland, 6Medical University of Vienna ­ Vienna ­ Austria, 7Cardinal Stefan Wyszynski Institute of Cardiology ­ Warsaw ­ Poland, 8Uppsala University Hospital ­ Uppsala ­ Sweden, 9University College Cork ­ Cork ­ Ireland, 10University of Athens ­ Athens ­ Greece

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły