EHRA 2019 – Nifedypina może zwiększać ryzyko nagłego zgonu sercowego

Europejski wieloośrodkowy projekt ESCAPE-NET został stworzony w celu identyfikacji czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego na podstawie danych ponad 94 tys. osób i zbudowania skali oceniającej personalizowane ryzyko nagłego zgonu sercowego. W ramach projektu Tan i wsp. ocenili związek nifedypina i amlodypiny z nagłym zatrzymaniem krążenia. 

Wykorzystano dane z dwóch rejestrów poświęconych pacjentom z pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia w mechanizmie migotania komór/częstoskurczu komorowego: Dutch Amsterdam Resuscitation Studies (ARREST, 2005-2011) i Danish Cardiac Arrest Registry (DANCAR, 2001-2014) wchodzących w skład projektu ESCAPE-NET. Do każdego pacjenta dopasowano do 5 osób z grupy kontrolnej wg płci i wieku z Dutch PHARMO Database Network i populacji ogólnej z Danii. Włączono 2503 pacjentów z badania ARREST i 10 543 osób z grupy kontrolnej oraz 8101 chorych z badania DANCAR i 40 505 osób z grupy kontrolnej. 

Okazało się, że przyjmowanie nifedypiny w dawce ?60 mg dziennie (ale nie <60 mg dziennie) było istotnie związane z wyższym ryzykiem wystąpienia pozaszpitalnego zatrzymania krążenia w porównaniu z osobami, które nie przyjmowały dihydropirydyn (OR w badaniu ARREST 1,5, OR w badaniu DANCAR 2,0) a także pacjentów, którzy stosowali amlodypinę (OR odpowiednio: 2,3 i 2,2). Wyniki te znalazły swoje uzasadnienie w badaniach na ludzkich komórkach miokardium: duża dawka nifedypiny blokująca kanały wapniowe typu L bardziej skracała potencjał czynnościowy przyczyniając się tym samym do wyższego ryzyka arytmii komorowych niż duża dawka amlodypiny. 

W komentarzach dotyczących przedstawionych wyników zwrócono uwagę na potrzebę kolejnych badań i weryfikacji uzyskanych wniosków. Podsumowując, nifedypina może zwiększać ryzyko nagłego zgonu sercowego. 

Oprac. na podstawie: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Commonly-used-heart-drug-associated-with-increased-risk-of-sudden-cardiac-arrest?fbclid=IwAR3WVKJZIDh9AAidfqU_YdBxogHi6Dlv9cegxipETiz86lHcLpixK9XLMlk dostęp 25.03.2019

 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły