EHRA 2019 – Nowy marker identyfikuje pacjentów zagrożonych powstaniem skrzepliny w lewym przedsionku

Aby włączyć leczenie przeciwzakrzepowe po udarze mózgu należy rozpoznać migotanie przedsionków. Część pacjentów mimo ujemnego skriningu w kierunku arytmii może doznawać kolejnych udarów prawdopodobnie w mechanizmie nierozpoznanego migotania przedsionków. W poprzednich badaniach wykazano, że duże obszary lewego przedsionka o niskim napięciu mogą być związane z udarem niedokrwiennym. Te obszary można wykryć za pomocą analizy wzmocnionego czasu trwania załamka P (amplified p-wave duration, aPWD; >150 ms). 

Badacze z Bad Krozingen w Niemczech ocenili czy aPWD może pomóc zidentyfikować ryzyko udaru u pacjentów ze skrzepliną w uszku lewego przedsionka. W tym celu autorzy przeanalizowali retrospektywnie 4511 badań echa przezprzełykowego o osób z migotaniem przedsionków kierowanych do kardiowersji w poszukiwaniu skrzepliny w uszku lewego przedsionka. APWD (40 mm/mV i prędkość 100 mm/s) oceniono u pacjentów z EKG z rytmem zatokowym najbliższym do daty echa przezprzełykowego u pacjentów ze skrzepliną w uszku lewego przedsionka i grupy kontrolnej 100 chorych bez skrzepliny w uszku lewego przedsionka w echo przezprzełykowym. 

Skrzeplinę w uszku lewego przedsionka opisano u 110 z 4511 chorych (2,4%). Badanie EKG o odpowiedniej jakości z rytmem zatokowym było dostępne u 71 z tych pacjentów i 92 z grupy kontrolnej. APWD było istotnie dłuższy u pacjentów ze skrzepliną w uszku lewego przedsionka (174?28 ms vs. 148?18 ms w grupie kontrolnej, p<0,0001). Wartość aPWD =150 ms pozwoliła zidentyfikować obszary niskiego napięcia u 59 z 71 pacjentów ze skrzepliną (83,1%) i 43 z 92 (46%) z grupy kontrolnej (p<0,0001). 

W analizie wieloczynnikowej aPWD=150 ms pozostał jedynym predyktorem skrzepliny w uszku lewego przedsionka u wszystkich pacjentów (RR 2,85, p=0,047) a także u osób leczonych przeciwzakrzepowo (RR 4,82, p=0,004). W analizie krzywej operatora wykazano lepszą przydatność aPWD w identyfikacji skrzepliny w uszku lewego przedsionka niż skali CHADSVASc (AUC odpowiednio 0,78 i 0,63).

Podsumowując, analiza aPWD identyfikuje pacjentów zagrożonych wystąpieniem skrzepliny w uszku lewego przedsionka z wyższą dokładnością niż skala CHADSVASc. 

Oprac. na podstawie: Abstract: 64 Amplified p­wave duration identifies patients at risk for left atrial thrombus formation

B Mueller­Edenborn1, M Eichenlaub2, S Aldaoud2, J Chen1, T Arentz1, A Jadidi1, 1University Heart Center Freiburg­Bad Krozingen, electrophysiology ­ Bad Krozingen ­ Germany, 2University Heart Center Freiburg­ Bad Krozingen, cardiology ­ Bad Krozingen ­ Germany

 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły