EHRA 2019 – Rezonans magnetyczny identyfikuje pacjentów z LBBB i gorszym rokowaniem

Blok lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB) jest częstym powodem konsultacji kardiologicznej. Zegard i wsp. ocenili rokowanie u pacjentów z przypadkowo wykrytym LBBB i wykonali badanie rezonansu magnetycznego serca w celu określenia etiologii bloku i stratyfikacji ryzyka. 

Porównano rokowanie trzech grup pacjentów: z przypadkowo wykrytym LBBB i prawidłowym wynikiem rezonansu magnetycznego, z przypadkowo wykrytym LBBB i nieprawidłowym wynikiem rezonansu magnetycznego, zdrowe osoby dopasowane pod względem płci i wieku. Okres obserwacji wyniósł 4 (2,5-5,3) lata.

Do badania włączono 199 osób z przypadkowo wykrytym LBBB. Średnia wieku wyniosła 62,9?12,6 lat. Nieprawidłowy wynik rezonansu stwierdzono u 136 (68,4%) pacjentów z LBBB. W tej podgrupie 15,1% przypadków etiologia LBBB była niedokrwienna, w 47,2% nie-niedokrwienna, 12,1% osób miało nadciśnienie tętnicze, a 3,5% wadę zastawki aortalnej. 

Pacjenci z LBBB i nieprawidłowym wynikiem rezonansu magnetycznego mieli wyższe ryzyko: zgonu lub poważnych incydentów sercowych (dopasowany HR 8,48, 95% CI 2,56-28,1, p<0,001), zgonu (dopasowany HR 4,96, 95% CI 1,44-17,1, p=0,011) i zgonu lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca (dopasowany HR 7,75, 95% CI 2,31-26,0, p=0,001) w porównaniu z grupą kontrolną. Dodatkowo okazało się, że osoby z LBBB i prawidłowym wynikiem rezonansu magnetycznego mają rokowanie porównywalne ze zdrową grupą kontrolną. 

Podsumowując, ponad 2/3 pacjentów z przypadkowo wykrytym LBBB ma nieprawidłowy wynik rezonansu magnetycznego. Rokowanie tej populacji jest gorsze niż pacjentów z LBBB i prawidłowym wynikiem rezonansu magnetycznego, a osoby z LBBB i prawidłowym wynikiem rezonansu magnetycznego rokują podobnie jak populacja ogólna. 

Oprac. na podstawie:  Abstract: 66 Causes and prognosis of incidental left bundle branch block

A Zegard1, O Okafor1, J Debono2, R Steeds2, L Hudsmith2, B Stegemann3, A Jani2, H Marshall2, C Boivin2, T Qiu2, F Leyva1, 1Aston University ­ Birmingham ­ United Kingdom, 2Queen Elizabeth Hospital Birmingham ­ Birmingham ­ United Kingdom, 3Bakken Research Center ­ Maastricht ­ Netherlands

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły