EHRA 2019 – Stymulacja przegrody międzykomorowej alternatywą dla CRT?

Stymulacja przegrody międzykomorowej ma potencjalne korzyści jako alternatywa dla CRT w kontekście m.in. bardziej fizjologicznego przewodzenia impulsu z endokardium do epikardium oraz unikania stymulacji nerwu przeponowego, blizny w rejonie tylno-bocznym czy powikłań związanych z zatoką wieńcową. Badacze z Maastricht postanowili sprawdzić czy stymulacja przegrody międzykomorowej od strony lewej komory nie jest gorsza od stymulacji dwukomorowej w odniesieniu do wczesnych zmian hemodynamicznych i elektrofizjologicznych u pacjentów ze wskazaniem do CRT. 

Badanie przeprowadzono u 15 chorych poddanych implantacji CRT z powodu klasycznych wskazań. U tych osób dodatkowo implantowano elektrodę do czasowej stymulacji w okolicę przegrody od strony lewej komory z dostępu tętniczego. Oceniono LV dP/dtmax w odniesieniu do wyjściowej stymulacji AAI oraz dyssynchronię ocenianą za pomocą odchyleń standardowych czasów aktywacji zbieranych za pomocą 53 elektrod na powierzchni pacjenta. 

Stymulacja przegrody międzykomorowej od strony lewej komory wiązała się istotnym wzrostem LV dP/dtmax (19,2%?11,1%), co najmniej tak dużym jak podczas klasycznej stymulacji dwukomorowej (17,7%?7,6%). Jednoczasowa stymulacja przegrody od strony prawej komory i od strony lewej komory nie przynosiła dodatkowego wzrostu LV dP/dtmax. Odpowiedź elektrofizjologiczna na stymulację z różnych miejsc lewej komory była porównywalna do odpowiedzi hemodynamicznej. Stymulacja lewej komory od strony przegrody wiązała się z największą redukcją odchyleń standardowych czasów aktywacji, co wskazywało na skuteczną resynchronizację komór. 

Podsumowując, stymulacja przegrody międzykomorowej od strony lewej komory wydaje się przynosić co najmniej tak dobrą odpowiedź hemodynamiczną i elektrofizjologiczną na resynchronizację jak klasyczna stymulacja dwukomorowa. Może to sugerować, że w przyszłości stymulacja przegrody od strony lewej komory może być alternatywą dla stymulacji dwukomorowej. 

Oprac. na podstawie: Abstract: 924 Left ventricular septal pacing as a single ventricular lead approach to cardiac resynchronization therapy: acute hemodynamic and electrophysiological effects

FCWM Salden1, JG Luermans2, R Cornelussen3, S Ghosh4, FW Prinzen1, K Vernooy2, 1Cardiovascular Research Institute Maastricht (CARIM), Physiology ­ Maastricht ­ Netherlands, 2Maastricht University Medical Centre (MUMC), Cardiology ­ Maastricht ­ Netherlands, 3Medtronic, Bakken Research Center ­ Maastricht ­ Netherlands, 4Medtronic, CRHF ­ Mounds View, MN ­ United States of America,

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły