EHRA 2019 – Szybkie rytmy przedsionkowe mogą zwiększać ryzyko arytmii komorowych

W wieloośrodkowym włoskim badaniu oceniono związek między występowaniem szybkich rytmów przedsionkowych (atrial high reates episodes, AHRE) a arytmią komorową u pacjentów z ICD lub CRT-D.

Badanie przeprowadzono w oparciu o dane narodowej bazy Home Monitoring Expert Alliance, w której są pacjenci z urządzeniami wszczepialnymi zdalnie monitorowani w trakcie rutynowej praktyki klinicznej. Wybrano dane pacjentów z dwujamowym ICD i CRT-D implantowanym w latach 2007-2017.

W sumie 2435 pacjentów było monitorowanych średnio przez 25 miesięcy (IQR 13-42). Średni wiek populacji wyniósł 70 lat (61-77); 19,7% stanowiły kobiety, 51,4% osób miało chorobę wieńcową, a 45,2% – CRT-D. Zaobserwowano 3419 epizodów arytmii komorowych, z czego 498 z nich (14,5%) było poprzedzonych AHRE w ciągu 48 godzin. Wystąpienie AHRE istotnie zwiększało iloraz szans wystąpienia arytmii komorowej w ciągu 30 dni: częstoskurczu komorowego (OR 2,32, 95% CI 1,85-2,92, p<0,001), szybkiego częstoskurczu komorowego (OR 2,98, 95% CI 2,29-3,87, p<0,001), samoograniczającego się migotania komór (OR 1,72, 95% CI 1,28-2,31, p<0,001), migotania komór (OR 2,31, 95% CI 1,17-4,57, p=0,01). 

Iloraz szans zmniejszał się wraz rosnącym ładunkiem AHRE, stawał się nieistotny statystycznie gdy ładunek AHRE przekroczył 3h w przypadku migotania komór, 6h w przypadku częstoskurczu komorowego i 12h w przypadku szybkiego częstoskurczu komorowego. Pacjenci z AHRE trwającym 48 godzin przed arytmią komorową częściej doznawali nawrotów arytmii komorowej (dopasowany HR 1,80, 95% CI 1,42-2,06, p<0,001) i mieli wyższą śmiertelność (HR 2,4, 95% CI 1,46-3,93, p<0,001). 

Podsumowując analiza włoskiego rejestru pacjentów monitorowanych zdalnie pokazała związek czasowy między występowaniem AHRE i arytmiami komorowymi. AHRE może działać proarytmicznie i być markerem częstszych arytmii komorowych i gorszego rokowania. 

Oprac. na podstawie: Abstract: P1495 Atrial high rate episodes increase the risk of ventricular arrhythmias and mortality in patients with implantable defibrillators and cardiac resynchronization devices.

P Vergara1, F Solimene2, A D’onofrio3, E Pisano’4, G Zanotto5, C Pignalberi6, S Iacopino7, G Maglia8, P Della Bella1, V Calvi9, A Curnis10, G Senatore11, D Giacopelli12, A Gargaro12, RP Ricci13, 1San Raffaele Hospital (IRCCS) ­ Milan ­ Italy, 2Montevergine Cardiology Clinic ­ Mercogliano ­ Italy, 3 AO dei Colli­Monaldi Hospital ­ Naples ­ Italy, 4Vito Fazzi Hospital ­ Lecce ­ Italy, 5Legnago Hospital ­ Legnago ­ Italy, 6San Filippo Neri Hospital ­ Rome ­ Italy, 7Maria Cecilia Hospital ­ Cotignola ­ Italy, 8Civil Hospital of Pugliese ­ Catanzaro ­ Italy, 9University Hospital Vittorio Emanuele ­ Catania ­ Italy, 10Civil Hospital of Brescia ­ Brescia ­ Italy, 11Civic Hospital of Cirie ­ Ciri? (Turin) ­ Italy, 12BIOTRONIK Italia, Clinical Research ­ Vimodrone ­ Italy, 13CardioArrhythmology Center ­ Rome ­ Italy

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły