EHRA 2019 – Wartość predykcyjna EKG u osób z niewyjaśnionymi omdleniami i implantowanym rejestratorem arytmii

Sandgren i wsp. ocenili rolę wyjściowego zapisu EKG w przewidywaniu mechanizmu omdlenia u pacjentów z implantowanym rejestratorem arytmii. Autorzy włączali do badania kolejnych chorych z rejestratorem początkowo retrospektywnie, później prospektywnie. Następnie powiązano wyjściowy zapis EKG z zapisami IEGM z rejestratora arytmii w trakcie nawrotu omdlenia. 

Do badania włączono 300 osób w średnim wieku 66?16 lat. U 146 z nich (49%) postawiono rozpoznania dzięki rejestratorowi arytmii (nawrót omdlenia z zapisem EKG, który potwierdzał lub wykluczał przyczynę omdlenia). U pacjentów z nieprawidłowym wyjściowym EKG częściej stawiano rozpoznanie na podstawie rejestratora arytmii w porównaniu do osób z prawidłowym wyjściowym EKG (59% vs. 44%, p=0,018). W przypadku arytmicznym przyczyn omdleń ten wskaźnik wyniósł odpowiednio 45% i 26% (p=0,001). 

W sumie 33 chorych miało blok dwuwiązkowy w wyjściowym EKG. W tej podgrupie rozpoznanie dzięki rejestratorowi postawiono istotnie częściej w porównaniu do grupy z prawidłowy EKG (25 z 33 chorych – 76% vs. 90 z 205 chorych – 44%, p<0,001). W grupie osób z rozpoznaniem postawionym dzięki rejestratorowi u 24 z 25 pacjentów (96%) stwierdzono arytmiczną przyczynę omdleń; u 23 osób była to bradyarytmia. Bloki dwuwiązkowe występowały prawie wyłącznie u osób po 60 roku życia (31 z 33 bloków dwuwiązkowych). 

W analizie regresji logistycznej blok dwuwiązkowy zwiększał ryzyko arytmicznej przyczyny omdleń 5,5-krotnie (5,1-5,9, p<0,001); wiek pozostał także niezależnym czynnikiem ryzyka. W grupie osób z blokiem dwuwiązkowym czas do postawienia diagnozy dzięki rejestratorowi  był istotnie krótszy (mediana 3 miesiące, zakres 0,25-30) w porównaniu z pacjentami z blokiem przedsionkowo-komorowym pierwszego stopnia (mediana 7 miesięcy, zakres 1-34) czy osobami z prawidłowym wyjściowym EKG (mediana 9 miesięcy, zakres 0,25-42; p=0,004). 

Podsumowując, blok dwuwiązkowy w EKG jest silnym predyktorem omdleń (głównie w mechanizmie bradyarytmii) u osób z implantowanym rejestratorem arytmii. Blok dwuwiązkowy znajdywano prawie wyłącznie u osób po 60 roku życia. Zdaniem autorów w tej populacji z niewyjaśnionymi omdleniami i blokiem dwuwiązkowym warto implantować stymulator sera zamiast rejestratora arytmii. 

Oprac. na podstawie: Abstract: P1093 Value of baseline 12 lead­ ECG in predicting syncope caused by arrhythmia in patients wearing an implantable loop recorder

E Sandgren1, C Rorsman1, N Edvardsson2, J Engdahl3, 1Varberg Hospital, Department of Medicine ­ Varberg ­ Sweden, 2Sahlgrenska Academy at Sahlgrenska University Hospital ­ Gothenburg ­ Sweden, 3Danderyd University Hospital, Department of Clinical Science ­ Stockholm ­ Sweden

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły