EHRA 2019 – Zewnętrzna kardiowersja migotania przedsionków u pacjentów z ICD bez rutynowej kontroli urządzenia po przywróceniu rytmu?

Dostępne w literaturze opisy przypadków pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi poddawanych zewnętrznej kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków dostarczyły informacji nt. ryzyka związanego ze wzrostem progów stymulacji czy bloku wyjścia. Badacze z Aalborg w Danii postanowili opisać potencjalne działania niepożądane kardiowersji elektrycznej i ocenili jej wpływ na funkcjonowanie ICD. 

Do tego retrospektywnego jednoośrodkowego badania włączono 75 pacjentów z implantowanym ICD poddanych zewnętrznej kardiowersji w latach 2007-2017. Zidentyfikowano 35 pacjentów z dostępnymi danymi dot. napięcia baterii, oporności, wyczuwania przed i po kardiowersji. Kardiowersję wykonywano prądem 100-200 J. Porównano wyniki kontroli ICD przed i po zabiegu. 

U żadnego z 75 chorych nie stwierdzono potrzeby zmiany programowania ICD ani wymiany urządzenia. U 35 pacjentów z dostępnymi danymi z kontroli sprzed i po kardiowersji nie stwierdzono istotnych klinicznie zmian. 

Autorzy podsumowali badanie pisząc, że po kardiowersji nie obserwowano istotnych klinicznie zmian parametrów ICD. Zasugerowano, że zewnętrzna kardiowersja elektryczna może być bezpiecznie przeprowadzono bez potrzeby kontroli urządzenia przed i po przywróceniu rytmu. 

Oprac. na podstawie: Abstract: P526 Short­term effect of external cardioversion on patients with implantable cardioverter­defibrillators and atrial fibrillation

S Tholander1, S Lundbye­Christensen2, A Marni Joensen1, J Moesgaard Larsen1, K Fiedler Holm1, AM Thoegersen1, G Klausz1, S Riahi1, 1Aalborg University Hospital, Department of Cardiology ­ Aalborg ­ Denmark, 2Aalborg University, Unit of Clinical Biostatistics, Aalborg University Hospital, Aalborg, Denmark ­ Aalborg ­ Denmark

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły