EHRA „White Book” – implantacja CRT w Polsce.

EHRA „White Book” – implantacja CRT w Polsce.

Miejsce Polski w Europie – komentarz prof. Przemysława Mitkowskiego – EHRA National Societies Committee.

W Polsce prawie 700.000 osób choruje na niewydolność serca. Oznacza to, że chorych ze wskazaniami do implantacji CRT z LBBB z QRS powyżej 150ms jest około 14.000. W naszym kraju implantujemy ok. „tylko” 4000 układów resynchronizujacych. Czy więcej powinniśmy implantować CRT –P? Jaką pozycję ma Polska na tle Europy.

Powiązane artykuły