EHRA 2019 – Konektory i elektrody DF4 różnych producentów nie zawsze do siebie pasują

Konektory DF-4 miały za zadanie ułatwić wprowadzanie elektrody defibrylującej do urządzenia i zmniejszyć ilość niepotrzebnego materiału w loży ICD. Zgodnie z opublikowaną w 2010 r. charakterystyką nowego konektora ISO 27186 wymienność elektrod i kardiowerterów różnych producentów jest obowiązkowa. Binner i wsp. przedstawili na Konferencji EHRA 2019 przypadki trzech pacjentów, u których nie można było wprowadzić elektrody Boston Scientific do konektora DF-4 urządzenia Medtronic. 

Dwóch pacjentów z jednojamowymi ICD Boston Scientific i elektrodami Endotak Reliance (odpowiednio: SG 0293 i 0296) DF-4 poddano rozszerzeniu układu do CRT-D. Po podłączeniu do nowego urządzenia Medtronic CRT-D z konektorem DF-4 starych elektrod defibrylujących stwierdzono wysoką oporność w kanale komorowym (>3000 Om) przy prawidłowych opornościach  w pozostałych dwóch kanałach. Podczas kolejnych kilku pomiarów z zewnętrznego analizatora potwierdzono prawidłowe parametry elektryczne elektrody prawokomorowej. Po ponownych połączeniu elektrod do urządzenia CRT zaobserwowano nie udało się włożyć całkowicie pinu elektrody do konektora prawokomorowego (brakowało ok. 1 mm). Po kilku próbach połączenia elektrody ICD do konektora stwierdzono uszkodzenie pinu. W jednym przypadku elektrodę usunięto i implantowano nową elektrodę Medtronic Sprint Quattro 6935M. W drugim przypadku umieszczono na końcówce elektrody silikonową osłonkę i pogrążono w tkankach. Implantowano dodatkową elektrodę dwukoilową o aktywnej fiksacji Medtronic Sprint Quattro 6947M. W obu przypadkach uzyskano prawidłowe parametry elektryczne. 

W trzecim przypadku podczas rutynowej wymiany dwujamowego ICD Boston z systemem DF-4 na urządzenie Medtronic obserwowano trudności w umieszczeniu elektrody prawokomorowej do konektora mimo stosowania sterylnego mineralnego oleju medycznego. Ostatecznie po 6 próbach udało się uzyskać prawidłowe położenie elektrody w konektorze. 

Elektrody Boston Scientific DF-4 i konektory są zgodne ze standardem ISO. Podczas gdy większość producentów stosuje dość sztywny materiał silikonowy w pinie, w urządzeniach Boston Scientific pin składa się z miękkiego gumowego materiału. Podczas wprowadzania pinu do konektora miękki materiał może zostać zgnieciony.

Podsumowując, próby wprowadzenia elektrod DF-4 Boston Scientific do urządzeń Medtronic z konektorem DF-4 mogą powodowa problemy. W trudnych przypadkach wprowadzenia tych elektrod powinien być dostępny sterylny olej mineralny. Standardy ISO powinny obejmować także materiał, z którego jest wykonany pin elektrody. 

Oprac. na podstawie Abstract: P1209 DF­4 systems are not always interchangeable between different manufacurers

L Binner1, S Katthoefer2, L Allaria3, C Bothner1, J Mccarthy4, W Rottbauer1, 1University of Ulm ­ Ulm ­ Germany, 2Krankenhaus der Barmherzigen BrÇ?der, Internal Medicine II ­ Trier ­ Germany, 3Medtronic Inc. ­ Tolochenaz ­ Switzerland, 4Medtronic Inc. ­ Minneapolis ­ United States of America

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły