EKG efektywne kosztowo w skriningu chorób serca u młodych osób

doniesienia medialne

Dołączenie EKG do ankiety dot. stanu zdrowia pięciokrotnie zwiększa zdolność do wykrywania chorób związanych z nagłym zgonem sercowym u młodych osób i jest efektywne kosztowo. Między 2012 a 2014 r. prospektywnie oceniono 26 900 osób w wieku 14-35 lat z populacji ogólnej w Wielkiej Brytanii w ramach akcji Cardiac Risk in the Young ? wykonano prosty kwestionariusz dot. zdrowia (m.in. pytania dot. omdleń, zawrotów głowy, kołatania serca, bólu w klatce piersiowej, duszności, nagłych zgonów w rodzinie) i EKG. 

W sumie u 627 osób (2,5%) wykryto odchylenia w kwestionariuszu, u 2175 (8,1%) nieprawidłowe EKG, a u 114 (0,5%) ? zmiany w obu elementach. Wszystkim wykonano dodatkowe badania. W sumie u 88 pacjentów (0,3%) rozpoznano choroby, które mogą być związane z nagłym zgonem sercowym u młodych osób (17% na podstawie odchyleń w kwestionariuszu, 81% na podstawie zmian w EKG, 2% dzięki zmianom w obu). Łącznie 49 osób (56%) otrzymało dodatkowe leczenie inne niż sama modyfikacja stylu życia w ciągu dwóch lat obserwacji. Koszt opisywanego procesu wyniósł 97 euro na skrining, 17 834 euro na każdą wykrytą chorobę sercowo-naczyniową i 29 588 euro na chorobę sercowo-naczyniową związaną z nagłym zgonem sercowym. Włączenie EKG do skriningu wiązało się z 36-proc. redukcją kosztów poświęconych na rozpoznanie choroby, która może być związana z nagłym zgonem sercowym, w porównaniu z samym kwestionariuszem.

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euab021/6133123

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły