Elektroda defibrylująca w obszarze lewej odnogi pęczka Hisa 

Elektroda defibrylująca może skutecznie stymulować lewą odnogę pęczka Hisa. Badacze z Włoch przeprowadzili dziewięć zabiegów implantacji elektrody defibrylującej do lewej odnogi pęczka Hisa między wrześniem a październikiem 2023. Elektrodę implantowano za pomocą cewnika doprowadzającego u wszystkich chorych. Lewą odnogę osiągnięto podczas pierwszej próby wkręcenia u sześciu chorych, a podczas drugiej – u trzech. Wystymulowany zespół QRS wyniósł średnio 128±9 ms, a czas do szczytu załamka R w V6 – 64±12 ms. Średni próg stymulacji wyniósł 0,88 V, sensing 8,4 mV, oporność 637/75 Ohm. Test defibrylacji był skuteczny energią 22 J u sześciu chorych, 33 J u dwóch pacjentów, a u jednego pacjenta zaniechano testu z powodu zaburzeń oddychania podczas sedacji. W miesięcznej obserwacji nie stwierdzono powikłań związanych z elektrodą. 

https://ehra2024-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=188500&channel=187579

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły