Elektroda ICD wszczepiona w lewą odnogę pęczka Hisa

Na łamach JACC: EP opisano pierwsze przypadki implantacji elektrody defibrylującej w okolicę lewej odnogi pęczka Hisa. Badacze z Antwerpii podjęli próbę wszczepienia elektrody defibrylującej w okolicę lewej odnogi pęczka Hisa u 5 pacjentów, zakończyła się ona sukcesem w 3 przypadkach. Średni czas zabiegu wyniósł 170 minut, a czas skopii blisko 30 minut. U 3 chorych uzyskano stymulację lewej odnogi pęczka Hisa, a u 1 stymulację przegrodową. Średni czas zespołu QRS wyniósł ok. 121 ms, a czas do szczytu załamka R w V6 – 86 ms. U wszystkich 3 chorych test defibrylacji był skuteczny. Zmierzony podczas zabiegu próg stymulacji wyniósł 0,8V@0,4 ms, a sensing – 7,0 mV. Nie stwierdzono powikłań związanych z elektrodą. 

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacep.2023.01.006

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły