Elektrody Durata podatne na wewnętrzne uszkodzenia izolacji

doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

Wewnętrzne uszkodzenia izolacji elektrod mogą skutkować nieadekwatnymi terapiami kardiowerterów-defibrylatorów. W niniejszej analizie oceniono występowanie tego typu uszkodzeń w elektrodach Durata. 

Hauser i wsp. ocenili występowanie uszkodzeń elektrod Durata, Sprint Quattro Secure i Endotak Reliance na podstawie bazy danych FDA MAUDE (Manufacturer and User Facility Device Experience). Przeszukano rekordy ww. bazy z lat 2008 – 2018. Wybrano uszkodzenia izolacji wewnętrznej i uszkodzenia przewodnika usuniętych elektrod, które nie były spowodowane czynnikami zewnętrznymi. 

W rejestrze MAUDE znaleziono 1011 elektrod spełniających kryteria włączenia. W 93% uszkodzenia elektrod Durata były spowodowane uszkodzeniem wewnętrznym izolacji (293 z 316 elektrod). Z kolei uszkodzenia wewnętrznej izolacji stanowiły jedynie 1,7% uszkodzeń elektrod Sprint Quattro Secure (9 z 523 elektrod). Nie stwierdzono uszkodzeń izolacji wewnętrznej elektrod Endotak Reliance. Uszkodzenia izolacji wewnętrznej elektrod Durata były przyczyną 11 przypadków niedostarczenia terapii VT/VF. Nieadekwatne terapie były obecne w 51 uszkodzonych elektrodach Durata.

Podsumowując, elektrody Durata są podatne na wewnętrzne uszkodzenia izolacji, które mogą skutkować niedostarczeniem terapii w przypadku arytmii komorowej lub nieadekwatnymi terapiami układu. Autorzy proponują wykonywanie testu defibrylacji podczas wymiany kardiowertera i w przypadku podejrzenia uszkodzenia izolacji u osób z implantowaną elektrodą Durata.  

Oprac. na podstawie Hauser R.G., Sengupta J., Schloss E.J. i wsp.: Internal insulation breaches in an implantable cardioverter-defibrillator lead with redundant conductors. Heart Rhythm 2019; 16:1215-22. 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły