Empagliflozyna skuteczna w HFpEF

Empagliflozyna w porównaniu z placebo zmniejsza o 21% ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca u pacjentów z HFpEF (13,8% w grupie empagliflozyny, 17,1% w grupie placebo; HR 0,79, 95% CI 0,69-0,90, p<0,001). Podwójnie zaślepione badanie EMPEROR-Preserved przeprowadzono na blisko 6-tysięcznej grupie pacjentów z niewydolnością serca z frakcją wyrzutową lewej komory >40% w klasie objawów NYHA II-IV. Pacjentów randomizowano do 10 mg empagliflozyny lub placebo i obserwowano średnio przez 26,2 miesiąca. Średni wiek pacjentów wyniósł 72 lata, 45% stanowiły kobiety, a ok. 1/3 osób miało frakcję wyrzutową w zakresie 40-50%. Redukcja złożonego punktu końcowego była głównie efektem niższego ryzyka hospitalizacji z powodu niewydolności serca w grupie empagliflozyny (HR 0,73, 95% CI 0,61-0,88, p<0,001). Korzystne efekty empagliflozyny obserwowano zarówno u pacjentów bez jak i z cukrzycą. Niepowikłane zakażenia układu moczowo-płciowego i hipotensja występowały częściej w grupie empagliflozyny

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107038

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły