Epizody wysokiej oporności w ICD ? postępowanie

doniesienia medialne

W przypadku braku wyraźnych cech uszkodzenia elektrody lub nieprawidłowego połączenia elektrody do konektora okresowo występująca wysoka oporność w kanale stymulującym lub defibrylującym może być bezpiecznie obserwowana. Autorzy publikacji z ?Heart Rhythm? przedstawili wyniki obserwacji 92 pacjentów, u których ICD jednego producenta został połączony z elektrodami innej firmy. W tej grupie między styczniem 2015 a grudniem 2019 r. występowały alerty o wysokiej oporności w systemie do telemonitoringu u 15 pacjentów (16,3%): 14 ICD Boston Scientific i 1 St. Jude Medical połączone z elektrodami Medtronic lub Biotronik DF-1. W sumie czterech chorych miało wszczepiony CRT-D, siedmiu ? ICD-DR, czterech ? ICD-VR. Obserwowano wysoką impedancję: w kanale przedsionkowym u trzech pacjentów, w kanale prawokomorowym u siedmiu chorych, w kanale lewokomorowym u jednej osoby, w kanale defibrylującym u dwóch pacjentów. U wszystkich chorych próbowano wywołać trzaski podczas kontroli w ośrodku, wykonywano również zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej w celu oceny ciągłości elektrod i połączenia elektrod z ICD. W żadnym przypadku epizodyczne wystąpienie wysokiej oporności w telemonitoringu nie wiązało się z poważnymi powikłaniami ani potrzebą rewizji układu z wyjątkiem jednego chorego, u którego stwierdzono stopniowo wzrastającą oporność w kanale stymulującym związaną z mikrouszkodzeniem elektrody. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(21)00317-9/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły