Home monitoring poprawia rokowanie: metaanaliza badań TRUST, ECOST, IN-TIME

Problem telemonitoringu urządzeń wszczepialnych był szeroko omawiany podczas tegorocznego Kongresu ESC.  W sesji hotline zaprezentowano wyniki badań REM-HF i MORE-CARE, które nie pokazały korzyści z telemonitoringu u pacjentów z niewydolnością serca w zakresie redukcji śmiertelności całkowitej.

Prof. Hindricks przedstawił z kolei wyniki nowej metaanalizy indywidualnych danych pacjentów z badań: TRUST, ECOST i IN-TIME, w których stosowano system telemonitoringu Home Monitoring firmy Biotronik codziennie wysyłający transmisje danych.

Celem analizy była ocena przyczyn redukcji śmiertelności w tej populacji. Połączono indywidualne dane pacjentów, na podstawie których obliczono całkowite ryzyko punktów końcowych w rocznej obserwacji.

Oceniono:

  •  śmiertelność sercowo-naczyniową
  • śmiertelność całkowitą lub hospitalizacje
  • śmiertelność całkowitą lub hospitalizacje z przyczyn sercowo-naczyniowych
  • śmiertelność całkowitą lub hospitalizacje z powodu zaostrzenia niewydolności serca
  • śmiertelność sercowo-naczyniową lub hospitalizacje z przyczyn sercowo-naczyniowych
  • śmiertelność z powodu niewydolności serca lub hospitalizacje z powodu niewydolności serca

Śmiertelność całkowitą oceniono we wszystkich trzech badaniach, w których łącznie znalazło się 2405 pacjentów. Pozostałe punkty końcowe oceniono w badaniu ECOST i IN-TIME (1078 chorych, ponieważ w tych badaniach komitet oceniał niezależnie przyczynę zgonu i hospitalizacji).

W grupie Home Monitoringu stwierdzono całkowitą redukcję ryzyka zgonu o 1,9% w porównaniu z grupą kontrolną (p=0,037, RR 0,62). Istotnie zredukowane było także występowanie punktu końcowego złożonego z śmiertelności całkowitej lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca (-5,6%, p=0,007). Podobną redukcję obserwowano w przypadku śmiertelności całkowitej lub hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych i śmiertelności z powodu zaostrzenia niewydolności serca lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca, ale w obu przypadkach nie osiągnięto istotności statystycznej (odpowiednio: -4,1%, p=0,13; -3,3%, p=0,22). Z kolei w grupie telemonitoringu śmiertelność z powodu niewydolności serca lub hospitalizacje z powodu niewydolności serca występowały istotnie rzadziej (-4,6%, p=0,02) niż w grupie kontrolnej.

?korzyści kliniczne wykazano jedynie w przypadku systemu BIOTRONIK Home Monitoring. Pozostałe badania oceniające systemy zdalnej kontroli nie wykazały wspomnianego efektu.”

powiedział Dr. Hindricks.

Podsumowując, Home Monitoring zmniejsza śmiertelność całkowitą a także występowanie złożonych punktów końcowych związanych z zaostrzeniem niewydolności serca. Wyniki badania wskazują, że redukcja śmiertelności obserwowana w metaanalizie jest związana z prewencją zaostrzeń niewydolności serca.

Autor:  dr Łukasz Januszkiewicz

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły