87 Wiosenna Konferencja PTK – Jubileusz 70-lecia PTK

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

 

Zima daje się jeszcze we znaki, ale my już w myślach witamy wiosnę, kiedy to w dniach 13-14 kwietnia 2024 roku będziemy Państwa gościć na 87 Wiosennej Konferencji PTK oraz XVI Konferencji „Kardiologii Polskiej”, które odbędą się w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Podczas Konferencji będziemy również świętować Jubileusz 70-lecia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

Program naukowy został przygotowany przez najwybitniejszych specjalistów polskiej kardiologii i kardiochirurgii. Wspólnie omówimy najnowsze wytyczne ESC z 2023 roku. Spojrzymy również w przyszłość i spróbujemy przewidzieć, co przyniosą nam wytyczne, które zostaną przedstawione na Kongresie ESC jesienią 2024 roku w Londynie.

 

Pozostałe sesje zostały przygotowane przez przedstawicieli wszystkich grup tematycznych Komitetu Naukowego Kongresu i obejmują całe spektrum podspecjalizacji nowoczesnej kardiologii. Kilka ważnych i ciekawych zagadnień praktycznych zostanie zaprezentowanych w atrakcyjnej konwencji warsztatowej.

 

Jesteśmy przekonani, że taki program zachęci Państwa do udziału w Konferencji, przyniesie istotne korzyści praktyce klinicznej, a także przyczyni się do rozwoju Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

Zapraszamy nie tylko kardiologów i kardiochirurgów, ale również rezydentów, lekarzy rodzinnych, internistów i studentów medycyny. Dla studentów udział w Konferencji jest bezpłatny.

 

Serdecznie zapraszamy do Białegostoku!

 

Prof. Agnieszka Tycińska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

Prof. Anetta Undas
Redaktor Naczelna czasopisma „Kardiologia Polska

 

Prof. Jacek Legutko
Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresów PTK

 

Prof. Robert Gil
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Data

13 - 14 kwiecień 2024
Zakończone!

Czas

Cały dzień

Więcej informacji

Czytaj więcej

Lokalizacja

Białystok
Białystok

Następne wydarzenie

Kod QR