Arytmica 2023

W imieniu Kierownictwa Naukowego – Pana Profesora Jarosława D. Kasprzaka, Pana Profesora Przemysława Mitkowskiego, Profesora Marcina Grabowskiego oraz swoim serdecznie zapraszamy na VII FORUM ARYTMII – ARYTMICA 2023 – w dniu 11 marca 2023 roku w ramach XXIX Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej w formule stacjonarnej. VII FORUM ARYTMII – ARYTMICA 2023 będzie poświęcone optymalizacji postępowania okołozabiegowego u pacjentów poddawanych procedurom elektroterapii i elektrofizjologii oraz na przedstawieniu zastosowania nowoczesnych technik zabiegowych w „trudnych” sytuacjach klinicznych.
W tegorocznej edycji pragniemy skupić się na pokazaniu różnych klinicznych problemów w elektroterapii i elektrofizjologii i sposobom ich rozwiązania poprzez zastosowanie nowoczesnych technik zabiegowych, aby osiągnąć sukces terapeutyczny oraz omówieniu ważnych, przekładających się na sukces terapeutyczny, a niekiedy pomijanych problemów spotykanych w praktyce klinicznej okołozabiegowej. Nie zabraknie również interesujących i pouczających przypadków klinicznych.
Naszym stałym celem jest, aby sympozjum miało praktyczny, edukacyjny wymiar. Jest ono skierowane przede wszystkim do osób, które chcą dzielić naszą ideę kompleksowego, bezkompromisowego i ambitnego podejścia do leczenia zaburzeń rytmu serca.
Wierzymy, że tematyka naszego sympozjum spotka się z Państwa pozytywnym odbiorem oraz spełni Państwa oczekiwania.
Organizatorem tego seminarium jest Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi oraz Fundacja UM w Łodzi – FUMED. Jest to wydarzenie skierowane przede wszystkim do osób, które są w trakcie szkolenia w dziedzinie kardiologii, elektrofizjologii oraz terapii zaburzeń rytmu serca. Dodatkowo chcemy również omówić tematy ważne z punktu widzenia lekarza specjalisty prowadzącego ambulatoryjnie pacjentów po zabiegach elektrofizjologicznych. Z uwagi na specyfikę tematyki oraz zespół Wykładowców również osoby z większym doświadczeniem będą mogły poszerzyć swoją wiedzę.

Serdecznie zapraszamy!
Z wyrazami szacunku
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Prof. dr hab. Jarosław Kasprzak
Dr n.med. Paweł Życiński

Pobierz program

Data

11 marca 2023
Zakończone!

Czas

11:00 - 16:00

Więcej informacji

Czytaj więcej

Lokalizacja

Sala 1.27 Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Pomorska 251, II piętro

Następne wydarzenie

Kod QR