Co nowego w elektroterapii i nie tylko

Program konferencji

Piątek, 16.12.2022 r.

17:45-18:00 Otwarcie Konferencji  
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

18:00-19:30 Nowe horyzonty w elektroterapii  
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński; Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

18:00-18:20 Micra AV zalety i ograniczenia. Prof. dr hab. n. med.  Przemysław Mitkowski
18:20-18:40 Czy automatyczne algorytmy do optymalizacji parametrów terapii CRT mogą poszerzyć grupę pacjentów („responderów”)? Dr hab. n. med. Agnieszka Kołodzińska  
18:40-19:00 SICD co nowego? Dr n. med. Paweł Syska
19:00-19:20 EV-ICD – ewolucja czy rewolucja? Prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński
19:20-19:30 Panel dyskusyjny: Nowe technologie w elektroterapii – droga ku przyszłości czy ślepy zaułek?
20:00-23:00 Kolacja

Sobota, 17.12.2022 r.

9:00-10:00 Sztuczna inteligencja w urządzeniach wszczepialnych  
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Radosław Lenarczyk; Prof. dr hab. n. med. Andrzej Przybylski

9:00-9:15 Czy systemy przewidywania zaostrzenia objawów niewydolności krążenia realnie wspomagają opiekę nad pacjentami? Dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
9:15-9:30 Nowe możliwości systemu Home Monitoring – HEARTINSIGHT. Dr hab. n. med Michał Mazurek
9:30-9:45 HEARTLOGIC. Dr n. med. Sławomir Pluta
9:45-10:00 Panel dyskusyjny: Sztuczna inteligencja w urządzeniach wszczepialnych – Czy stoimy na progu rewolucji?
10:00-10:15 Przerwa Kawowa

10:15-11:15 Nowości w obrazowaniu (Novelties in Imaging)
Prowadzący: Prof. dr hab. med. Oskar Kowalski; Prof. dr hab. med. Krystian Wita

10:15-11:00 A novel wide band dielectric imaging system to guide RF, Cryo and PFA ablation for pulmonary vein isolation. David J. Orenstein
11:00-11:15 EchoNavigator – wykorzystanie połączonych obrazów TEE i RTG w czasie rzeczywistym w elektrofizjologii. Dr hab. n. med. Witold Streb
11:15-11:30 Przerwa Kawowa

11:30-12:15 Neuromodulacja serca – przyszłość elektroterapii (Cardiac neuromodulation – future of electroterapy)
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus; Dr hab. n. med. Marek Rajzner; Yuval Mika

11:30-11:50 Neuromodulacja serca w leczeniu nadciśnienia tętniczego (Cardiac neuromodulation in treatment of arterial hypertension). Dr hab. n. med. Agnieszka Kołodzińska
11:50-12:10 Neuromodulacja serca. Czy również w niewydolności krążenia? (Cardiac neuromodulation. Whether also in heart failure?) Dr hab. n. med. Adam Sokal
12:10-12:15 Cardiac neuromodulation. Concluding remarks (Neuromodulacja Serca. Podsumowanie). Yuval Mika
12:15-12:30 Przerwa Kawowa

12:30-14:00 Nowe narzędzia w ablacji  
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med Oskar Kowalski; Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski Dr n. med. Adrian Gwizdała

12:30-12:45 Cewniki DiamondTemp czy HPSD to przyszłość ablacji RF? Dr hab. n. med. Adam Sokal
12:45-13:00 Elektroda ablacyjna IntellaNav Stablepoint – wartość integracji pomiaru siły nacisku i lokalnej impedancji w praktyce klinicznej. Prof. dr hab. n. med. Radosław Lenarczyk
13:00-13:15 qDOT – rewolucja? Prof. dr  hab. n. med. Piotr Kułakowski
13:15-13:30 Balony RF” – pierwsze doświadczenia. Dr n. med. Krzysztof Kaczmarek
13:30-13:45 FaraPulse: Elektroporacja w terapii migotania przedsionków – pierwsze polskie doświadczenia. Prof. dr hab. n. med. Radosław Lenarczyk
13:45-14:00 Dyskusja panelowa: Czy nowe narzędzia w ablacji zmienią rzeczywistość kliniczną?
14:00-15:00 Przerwa obiadowa

15:00-16:30 Mapowanie serca 3D – Co nowego? 
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński; Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski

15:00-15:20 CardioInsight – rozwiązanie dla najtrudniejszych pacjentów. Dr n. med. Sławomir Pluta Pluta
15:20-15:40 Ablacje z zastosowaniem systemu Acutus – pierwsze doświadczenia. Dr hab. n. med. Adam Sokal
15:40-16:00 Ensite X- nowe funkcje systemu. Dr n. med. Andrzej Hoffmann
16:00-16:20 Ensite Connected Care. Mgr Paweł Połeć
16:20-16:30 Dyskusja panelowa: Czego jeszcze możemy się spodziewać w mapowaniu serca.
Przerwa kawowa 16:30-16:45

16:45-17:30 Kamizelka defibrylująca w Polskich realiach 
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak; Prof dr hab. n. med. Maciej Sterliński

16:45-17:10 Stan wiedzy i pozycja kamizelki defibrylującej w aktualnych zaleceniach – szklanka do połowy pełna. Prof. dr hab. n. med. Oskar Kowalski
17:10-17:30 Kamizelka defibrylująca w Polskich realiach – przypadki kliniczne. Dr hab. n. med. Adam Sokal
17:30-17:45 Przerwa kawowa

17:45-19:15 Ablacja – nowe wyzwania i doświadczenia 
Prowadzący: Prof. dr hab. Zbigniew Kalarus, Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak

17:45-18:05 Kardio-neuroablacja w bradyarytmiach. Dr hab. n. med. Piotr Futyma
18:05-18:25 Kardioneuroablacja w migotaniu przedsionków. Prof. dr hab. n. med Piotr Kułakowski
18:25-18:45 Ablacja epikardialna. Dr hab. n. med. Paweł Derejko
18:45-19:05 Ablacja systemem Stereotaxis. Prof. dr hab. med. Łukasz Szumowski
19:05-19:15 Dyskusja panelowa: Nowe wyzwania w ablacji – kiedy staną się powszechną rzeczywistością

Data

16 - 17 grudzień 2022
Zakończone!

Czas

17:45 - 19:15

Więcej informacji

Czytaj więcej

Następne wydarzenie

Kod QR