Kurs dla Ekspertów ICD Train

Harmonogram

Czwartek 10.10.2019

9:30 - 11:00
Home Monitoring technologia przyszłości czy zbędne narzędzie?
Pro-kontra Remote Monitoring poprawa rokowań. /J.Kaźmierczak / P. Mitkowski
9:30 - 9:45
Pro- REM-HF krytyka In-TIME
D. Jagielski
9:45 - 10:00
Pro- In-TIME, krytyka REM-HF
A.Sokal
10:00 - 10:30
Home Monitoring tool of exellence
BIO Berlin
10:30 - 10:40
Telemonitoring w realiach polskich
M.Tajstra
10:40 - 11:00
Dyskusja
P. Mitkowski
11:00 - 11:15
Przerwa
11:15 - 13:00
CRT – od częstotliwości do dyskryminacji
A.Sokal / M.Sterliński
11:15 - 11:35
Optymalne HR u pacjentów z HF
A.Baszko
11:35 - 11:55
CRT Auto adapt – nie poprawiać tego co działa?
P. Mitkowski
11:55 - 12:15
Jak skrócić czas programowania po wszczepieniu i w kontroli, FU z praktyki
A. Winkler
12:15 - 12:35
Dyskusja
12:35 - 13:20
Obiad
13:20 - 14:50
BIOTRONIK Specimen pro aeger et medicus (Idealny dla pacjenta i lekarza)
M. Sterliński /O. Kowalski
13:20 - 13:40
Czy rejestracja kanału przedsionkowego jest nadal konieczna dla prawidłowej analizy zdarzeń, gdy mamy zapisy FF
M. Grabowski
13:40 - 14:00
Monitorowanie AF/AT w świetle badań i dostępnych rozwiązań
M. Tajstra
14:00 - 14:50
Czy większość problemów w pracowni implantacji i pracowni kontroli nadal jest aktualnych?
M. Kempa / M. Michalak
14:50 - 15:05
Przerwa
15:05 - 16:35
Przypadki kliniczne- mój sukces, moja porażka
A. Kutarski

Piątek 11.10.2019

9:30 - 10:25
HBP – czy to już stymulacja komór „z wyboru” ?
A. Baszko
9:35 - 10:20
HBP jedyna optymalna stymulacja komory jeżeli jeszcze nie dziś to z pewnością jutro (pro-kontra)
9:35 - 9:55
Pro
A. Kusiak
9:55 - 10:15
Kontra
A. Oręziak
10:15 - 10:25
Dyskusja
10:25 - 11:05
Programowanie urządzeń wszczepialnych w świetle najnowszych zaleceń EHRA podczas HRS 2019 dla pacjentów: - w stanach terminalnych - poddawanych procedurom chirurgicznym - onkologicznych poddawanych radioterapii
Z. Orski/ M. Kempa/ B. Małecka/ M. Sterliński
11:05 - 11:20
Przerwa
11:20 - 12:15
Rivacor – odpowiedź na problemy
P. Syska
11:20 - 11:35
Dyskryminacja trudnych arytmii
BIO Berlin
11:35 - 11;50
Przyczyny przerwania stymulacji BiV
BIO Berlin
11:50 - 12:05
Optymalizacja wektora stymulacji LV
BIO Berlin
12:05 - 12:20
Zmniejszenie odsetka non-responderów
BIO Berlin
12:20 - 13:20
Prawo na co dzień Co nowego w „Ustawie o zawodzie lekarza” Nowe wymagania dla lekarzy w świetle prawa Korporacje lekarskie
M. Tracz
13:20 - 14:00
Obiad

Data

9 października 2019 - 11 października 2019

Czas

09:30 - 14:00

Lokalizacja

Berlin
Berlin
QR Code