Kurs Elektroterapia z wykorzystaniem urządzeń wszczepialnych – poziom podstawowy

Poziom kursu: A (dla osób rozpoczynających pracę z urządzeniami wszczepialnymi)

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM,
blok C na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM,
ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa

Wykładowcy
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Andrzej Cacko
prowadzący: dr hab. n. med. Andrzej Cacko, lek. Jakub Rokicki

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii, kardiochirurgii i w dziedzinie chorób wewnętrznych, a także do lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego pracujących z pacjentami po implantacji układów stymulujących serce. Docelowym odbiorcą kursu jest lekarz mający małe doświadczenie w tym zakresie (do 200-300 kontroli).

Cel Kursu: uzyskanie podstawowych kompetencji koniecznych do prowadzenia opieki medycznej nad chorymi z implantowanymi urządzeniami do terapii rytmu serca w sposób zgodny z aktualną wiedzą medyczną

Data

11 - 12 marzec 2023
Zakończone!

Czas

09:00 - 15:30

Więcej informacji

Czytaj więcej

Następne wydarzenie

Kod QR