Film zabiegowy kursu Terapia Resynchronizująca

Film zabiegowy kursu Terapia Resynchronizująca

Implantację CRT-D omawiają  dr n. med. Marcin Gułaj oraz dr n. med. Artur Oręziak.