FRAIL-AF: czy zmieniać VKA na NOAC u starszych, kruchych pacjentów?

Zmiana z VKA na NOAC u starszych, kruchych pacjentów wiąże się z wyższym ryzykiem powikłań krwotocznych w porównaniu do kontynuowania VKA. Do tego wieloośrodkowego, randomizowanego badania włączono między 2018 a 2022 rokiem 1330 pacjentów z migotaniem przedsionków, zespołem kruchości, ≥75 roku życia leczonych VKA wg INR. Pacjentów randomizowano do zmiany na NOAC lub kontynuowania VKA. Nie włączano osób z eGFR <30 ml/min/1,73m2 ani z zastawkowym migotaniem przedsionków. W trakcie rocznej obserwacji oceniano występowanie poważnych krwawień lub klinicznie istotnych krwawień innych niż poważne. Ostatecznie w analizie grup wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem przeanalizowano 662 pacjentów przestawionych na NOAC i 661 kontynuujących VKA. Poważne lub klinicznie istotne krwawienia wystąpiły u 101 osób z grupy NOAC i 62 z grupy kontrolnej (HR 1,69, 95% CI 1,23-2,32) – badanie przedwcześnie zakończono przy pierwszej, okresowej analizie. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w występowaniu powikłań zakrzepowo-zatorowych.  

https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCULATIONAHA.123.066485

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły