Funkcje diagnostyczne w układach resynchronizujących rejestrują nadmierny procent skutecznej stymulacji CRT – analiza badania (OLE CRT)

Funkcje diagnostyczne w układach resynchronizujących rejestrują nadmierny procent skutecznej stymulacji CRT – analiza badania (OLE CRT)

Celem badania była ocena zależności, między podawanym przez układ CRT % zespołów wystymulowanych (%Vp), a rzeczywiście skuteczną stymulacją resynchronizujacą. Każdy pacjent po implantacji CRT w czasie badania 24 godzinnej rejestracji EKG metodą Holtera (24HM) miał zapisywany IEGM LV cathode–RV coil i „event markers”.  Tylko zespoły wystymulowane były analizowane. Średni procent stymulacji dwukomorowej wynosił 94.8% ± 8% – istotnie przewyższał  rzeczywiście skuteczny odsetek CRT – (87.5% ± 23%; P 0.001). Aż 61% badanych pacjentów miało procent  efektywnej stymulacji CRT poniżej rekomendowanych obecnie przez  ESC 98%. U 23 pacjentów z 57 włączonych do badania miało procent stymulacji CRT poniżej 95%. Autorzy wysunęli z badania następujące wnioski: większość stwierdzonych epizodów nieefektywnej stymulacji CRT można zmodyfikować przez odpowiednie programowanie:

  • „Pseudofusion”  –  zbyt długie programowanie AV delay – zastosowanie algorytmów AV dynamic adaptive lub programowanie krótkiego Avdelay.
  • Brak skutecznej stymulacji LV – zbyt niska amplituda w kanale lewokomorowym, elektrody wielopolowe z wyborem dipola o niskim progu stymulacji.

Migotanie przedsionków i dodatkowe skurcze komorowe – wciąż stanowią wyzwanie dla algorytmów w układach CRT aby zachować skuteczną stymulację resynchronizującą.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a:
Heart Rhythm2017;14:541–547 Device pacing diagnostics overestimate effective cardiac resynchronization therapy (OLÉCRT)study. Hernández‐ A et al.
http://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(17)30069-3/fulltext


POBIERZ – „Funkcje diagnostyczne w układach resynchronizujących rejestrują nadmierny procent skutecznej stymulacji CRT – analiza badania (OLE CRT)”