Głęboka sedacja podczas przezskórnego usuwania elektrod: doświadczenia jednoośrodkowe

doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

Wraz z coraz częstszym wykonywaniem zabiegów przezskórnego usuwania elektrod zwraca się większą uwagę na wybór znieczulenia do procedury. Bode i wsp. ocenili skuteczność i bezpieczeństwo wykonywania przezskórnego usuwania elektrod w głębokiej sedacji w Heart Center w Lipsku. 

Zabiegi usuwania elektrod wykonywało dwóch doświadczonych operatorów na sali elektrofizjologicznej. Do głębokiej sedacji stosowano fentanyl, midazolam i propofol. Zabiegi wykonywano za pomocą prowadników blokujących, dylatatorów Byrda, koszulek mechanicznych z dostępu podobojczykowego, udowego i szyjnego. W analizie regresji logistycznej identyfikowano parametry wpływające na powikłania związane z sedacją. 

Średni wiek badanej populacji wyniósł 64?17 lat. Ok. 80% osób stanowili mężczyźni. Usunięto 476 elektrod (w tym 30% elektrod defibrylujących) u 220 pacjentów. Średni wiek usuwanych elektrod wyniósł 88?49 miesięcy. Głęboką sedację rozpoczynano bolusem fentanylu (średnio 0,34?0,12?g/kg), midazolamu (średnio 24,3?6,8 ?g/kg) i propofolu (3,7?1,1 mg/kg/h). Znieczulenie kontynuowano wlewem z propofolu (początkowo 3,7?1,1 mg/kg/h, następnie 4,7?1,2 mg/kg/h) i bolusami midazolamu i fentanylu. 

U 25 osób (11,4%) stwierdzono epizody hipotensji związanej ze znieczuleniem wymagające podania leków naczynioskurczowych. Z kolei u pięciu osób (2,3%) wystąpiły epizody hipoksji związanej ze znieczuleniem wymagające dodatkowych manewrów na drogach oddechowych. U pięciu osób wystąpiły poważne powikłania okołozabiegowe, nie stwierdzono zgonów związanych z zabiegiem. 

Podsumowując, przezskórne usuwanie elektrod można bezpiecznie wykonać w głębokiej sedacji. 

Oprac. na podstawie: Bode K., Whittaker P., Lucas J. i wsp.: Deep sedation for transvenous lead extraction: a large single-centre experience. Europace 2019; 21:1246-53.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły