Globalne odkształcenie podłużne przewiduje ryzyko terapii ICD

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Guerra i wsp. ocenili dodatkowe parametry echokardiograficzne, które mogą mieć związek z adekwatnymi terapiami ICD. 

Oceniono wybrane parametry techniki śledzenia markera akustycznego u pacjentów z ICD z chorobą strukturalną serca i porównano je do frakcji wyrzutowej w predykcji epizodów arytmicznych. 

U 203 kolejnych pacjentów wykonywano wyjściowe echo serca, w którym za pomocą śledzenia markera akustycznego oceniono: 

  • wartość globalnego odkształcenia podłużnego,
  • wartość dyspersji mechanicznej,
  • wartość różnicy w czasie skurczu. 

Wszyscy pacjenci byli objęci telemonitoringiem. 

Okres obserwacji wyniósł 2,2 roku. W teście log-rank wykazano, że wyższe ryzyko wystąpienia ATP lub wyładowania (p = 0,003) było związane z niższym kwartylem wartości odkształcenia podłużnego. Obniżona wartość globalnego odkształcenia podłużnego była niezależnym predyktorem wyższego ryzyka pierwszej terapii ICD (HR 1,94; 95% CI 1,30-2,91; p = 0,001). Pogorszona wartość globalnego odkształcenia podłużnego nie była związana z ryzykiem kolejnych terapii ICD. Pozostałe parametry echokardiograficzne, w tym frakcja wyrzutowa lewej komory, nie były związane z wyższym ryzykiem terapii ICD. 

Podsumowując, gorsza wartość globalnego odkształcenia podłużnego, w przeciwieństwie do frakcji wyrzutowej, jest związana z wyższym ryzykiem adekwatnych terapii ICD.

Oprac. na podstawie: Abstract: P2875 Comparison between ejection fraction, global longitudinal strain, mechanical dispersion and delta contraction duration in predicting first and subsequent arrhythmic events in ICD patients. Authors: F. Guerra1, A. Malagoli2, D. Contadini1, E. Baiocco1, A. Menditto1, P. Bonelli1, L. Rossi3, C. Sticozzi3, A. Zanni3, J. Cai4, P. Maitra4, G.Q. Villani3, A. Capucci1, 1Marche Polytechnic University of Ancona, Cardiology and Arrhythmology Clinic Ancona Italy, 2Modena Hospital Modena Italy, 3Guglielmo da Saliceto Hospital Piacenza Italy, 4University of North Carolina Hospitals, Department of Biostatistics  Chapel Hill  United States of America.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły