Guide CRT ? platforma integrująca obraz MRI ze skopią podczas implantacji CRT w czasie rzeczywistym

Podczas sesji Finals of EHRA inventors award and Cardiostim innovators award Dr Jonathan Behar z Londynu przedstawił nową platformę, która ma na celu ułatwienie wyboru optymalnego miejsca stymulacji lewej komory ? Guide CRT.
Guide CRT pozwala na integrację badań obrazowych: rezonansu magnetycznego i fluoroskopii, co pozwala na wykorzystanie obrazu MRI śródzabiegowo podczas implantacji elektrod w czasie rzeczywistym. Platforma ma służyć optymalizacji położenia elektrody lewokomorowej, która docelowo ma być zlokalizowana w miejscu o największej dyssynchronii a także z dala od obszarów martwicy.
W MRI serca identyfikowano miejsca martwicy mięśnia sercowego, a także segmenty o najpóźniejszej aktywacji lewej komory. Następnie integrowano obrazy docelowych segmentów lewej komory z śródzabiegową anatomią układu żylnego serca.
Do badania włączono 14 pacjentów. Średni czas MRI wyniósł 44?6 minut, czas wyboru docelowych miejsc implantacji elektrody lewokomorowej – 24?7 minut, a czas zabiegu – 115?29 minut. U pacjentów obserwowano średnio 3,6? 1 żyłę serca, spośród czego przetestowano 2,4?0,8 miejsca implantacji elektrody. Łącznie przetestowano 56 potencjalnych miejsc implantacji.
U 10 pacjentów (71%) implantowano elektrodę lewokomorową w docelowy segment lewej komory, a w 4 przypadkach (29%) nie udało się to z powodu braku odpowiedniej żyły położonej na docelowym obszarze. Średnia różnica w progu stymulacji między grupami wyniosła 2,35 V (p<0,001), a w szerokości wystymulowanego dwukomorowo zespołu QRS ? 24,61 ms (p<0,001), w obu przypadkach na korzyść grupy, w której implantowano elektrodę w docelowe miejsce.
Autorzy sugerują, że nowy system pokazujący śródzabiegowo miejsca blizny i najpóźniejszej aktywacji lewej komory może być przydatny podczas implantacji urządzenia do endokardialnej stymulacji lewej komory (WISE-CRT). Dodatkowo nowy system stwarza możliwości integracji danych z tomografii komputerowej a także tworzenia symulacji pozwalających na bardziej zindywidualizowaną implantację elektrody lewokomorowej w CRT.
Dr Behar podsumował prezentację mówiąc, że Guide CRT to pierwsza platforma pozwalająca na wizualizację w czasie rzeczywistym obrazów MRI podczas fluoroskopii, która może mieć w przyszłości szereg zastosowań.

Autor: Łukasz Januszkiewicz

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły