HBP vs. LBBAP vs. RVP – analiza propensity score matching

Ryzyko powikłań po stymulacji fizjologicznej jest zbliżone do powikłań po stymulacji prawokomorowej. Włoscy badacze przeprowadzili wieloośrodkowe, prospektywne badanie porównujące długoterminowe ryzyko powikłań związanych ze stymulacją fizjologiczną (stymulacja pęczka Hisa lub lewej odnogi pęczka Hisa) i prawokomorową. Przeanalizowano dane 1029 kolejnych pacjentów skierowanych do implantacji jednego z ww. metod stymulacji. Ostatecznie do analizy propensity score matching włączono 201 dopasowanych par pacjentów, których obserwowano średnio 18 miesięcy. Powikłania związane z urządzeniem wystąpiły u 19 chorych: 7 z grupy stymulacji prawokomorowej (3,5%) i 12 (6,0%) z grupy stymulacji fizjologicznej (p=0,24). Po podziale pacjentów na 3 grupy (stymulacja prawokomorowa n=201, stymulacja pęczka Hisa n=128, stymulacja lewej odnogi n=73) stwierdzono wyższą częstość powikłań w grupie stymulacji pęczka Hisa niż w pozostałych typach stymulacji (8,6% vs. 3,5% w stymulacji prawokomorowej, p=0,047; 8,6% vs. 1,3% w grupie stymulacji lewej odnogi, p=0,034). Powikłania w grupie stymulacji lewej odnogi występowały podobnie często jak w grupie stymulacji prawokomorowej (1,3% vs. 3,5%, p=0,358). Ponad połowa powikłań w grupie stymulacji pęczka Hisa miała związek z elektrodą (63,6%).

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(23)00226-6/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły