HeartInsight – innowacyjny algorytm monitorujący pracę serca u pacjentów z ciężką niewydolnością

Od grudnia 2022 roku telemonitoring urządzeń wszczepialnych wchodzi do świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W tę nowelizację wpisuje się pierwsze w Polsce zastosowanie nowoczesnego algorytmu HeartInsight pozwalającego na wczesne wykrywanie zaostrzenia niewydolnością serca w I Katedrze i Klinice Kardiologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. 

Algorytm HeartInsight dokonuje codziennej oceny stanu klinicznego poprzez pomiar m.in. średniej czynności serca, ładunku arytmii przedsionkowej, liczby dodatkowych pobudzeń komorowych, zmienności rytmu serca czy impedancji klatki piersiowej. W przypadku istotnej, niekorzystnej zmiany ww. parametrów algorytm wysyła do lekarza za pomocą systemu telemonitoringu komunikat sugerujący ryzyko przyszłego zaostrzenia niewydolności serca. Dotychczasowe badania wskazują na ok. 66-proc. czułość algorytmu HeartInsight w predykcji zaostrzenia niewydolności serca (średnio ok. 42 dni przed epizodem). Właściwa interpretacja otrzymywanych danych z urządzenia wraz z określeniem wagi tych znalezisk pozwala na wczesną reakcję na subkliniczne cechy świadczące o pogarszaniu się wydolności mięśnia sercowego i zwiększa możliwość interwencji zapobiegającej hospitalizacji. Dzięki temu systemowi lekarze zyskują cenny czas na wdrożenie zmiany terapii, która ma szanse zapobiec epizodowi. 

Ósmego grudnia 2022 roku 67-letniemu pacjentowi z ciężką niewydolnością serca wykonano zabieg rozbudowy kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego zaopatrzonego w algorytm HeartInsight pozwalający na predykcję zaostrzenia niewydolności serca. Procedury wszczepienia kardiowertera-defibrylatora wyposażonego w algorytm przeprowadził zespół w składzie: dr Marcin Michalak, dr Łukasz Januszkiewicz, dr hab. Krzysztof Ozierański, asysta pielęgniarska – Dorota Dużyńska i Dorota Świątek, technik elektroradiologii Katarzyna Zawiła. Pieczę nad systemem telemonitoringu sprawuje dr Jakub Kosma Rokicki.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły