Holter EKG w ocenie poprawności działania dzisiejszych stymulatorów, prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski

Holter EKG w ocenie poprawności działania dzisiejszych stymulatorów, prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski