HRS 2019. Prewencja udaru mózgu za pomocą filtra w tętnicy szyjnej ? badanie CAPTURE.

Vivek Reddy przedstawił w sesji Late Breaking Clinical Trials pierwsze wyniki leczenia pacjentów z migotaniem przedsionków za pomocą nowego filtra do tętnicy szyjnej wspólnej. Było to pierwsze badanie z użyciem tego systemu u ludzi. 

Przedstawiany filtr Vine (Javelin Medical Ltd, Israel) jest zbudowany z superelastycznej nitinolowej helisy z ok. 1-milimetrowymi przerwami między koilami. Urządzenie to implantuje się pod kontrolą USG: za pomocą dedykowanego systemu doprowadzającego filtr zostaje rozwinięty w tętnicy szyjnej wspólnej. Po zabiegu podawano pacjentom podwójne leczenie przeciwpłytkowe przez 3 miesiące, następnie sam kwas acetylosalicylowy.

Włączono pacjentów z migotaniem przedsionków, z CHADS-VASc ?2, z przeciwwskazaniami do doustnego leczenia przeciwzakrzepowego, z tętnicą szyjną wspólną o średnicy 4,8-9,8 mm i bez >30-procentowego zwężenia tętnic szyjnych. Pierwszorzędowe punkty końcowe to: sukces zabiegu: obustronne prawidłowe implantacje filtrów do tętnic szyjnych wspólnych bez dyslokacji urządzenia, pęknięcia czy splątania; poważne powikłania: zgon, udar, duże krwawienie, zwężenie tętnicy szyjnej wspólnej, dyslokacja filtra, zakrzepica filtra oceniane w okresie 30 dni. USG naczynia wykonywano przed wypisem, po tygodniu, po 1, 3, 6, 12 miesiącach. 

W listopadzie 2018 roku zakończono rekrutacje. W grupie 25 osób o średnim wieku 72 lat, średni CHADSVASc wyniósł 4,4 punku, a 48% badanych miało w wywiadzie udar, TIA lub zatorowość obwodową. Filtry zostały prawidłowo implantowane u 23 z 25 osób (92%). Odsetek działań niepożądanych związanych z urządzeniem w ciągu 30 dni wyniósł 0%. W trakcie półrocznej obserwacji u żadnego chorego nie stwierdzono zakrzepicy filtra. Filtr wychwycił skrzepliny u 4 pacjentów (u 1 obustronnie, u 3 jednostronnie), u żadnego z nich nie wystąpiły objawy. U 3 z 4 tych pacjentów skrzepliny zostały rozpuszczone po podaniu heparyny podskórnie. U 1 pacjenta wystąpiły 2 małe udary mózgu obejmujące obszar, który nie był unaczyniony przez tętnicę szyjną wspólną (płat potyliczny). 

Pierwsze badanie na ludziach z użyciem filtra Vine pokazało, że implantacja tego urządzenia w prewencji udaru mózgu u osób z migotaniem przedsionków wydaje się wykonalna technicznie i bezpieczna. 

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

Oprac. na podstawie S-LBCT04-04. A Novel Percutaneous Carotid Coil Filter For Stroke Prevention In Atrial Fibrillation: Outcomes Of The First-in-human CAPTURE Trial
https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/5753/presentation/31258

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły