HRS 2019. Związek między czasem trwania migotania przedsionków a skalą CHA2DS2-VASc: kiedy włączać leczenie przeciwzakrzepowe?

Wpływ długości trwania napadu migotania przedsionków na ryzyko zakrzepowo-zatorowe jest od kilku lat ważnym tematem na konferencjach kardiologicznych. Czas trwania arytmii ma istotne znaczenie, ponieważ jest brany pod uwagę podczas podjęcia decyzji o włączeniu leczenia przeciwzakrzepowego. Badacze z Uniwersytetu w Chicago ocenili związek między czasem trwania migotania przedsionków a ryzykiem udaru w kontekście skali CHA2DS2-VASc. 

W tym celu ocenili częstość występowania udarów u pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi, którzy nie otrzymywali leków przeciwzakrzepowych. Autorzy połączyli dane z bazy Optum EHR z lat 2007-2017 i z bazy CareLink urządzeń wszczepialnych, które mogły monitorować występowanie migotania przedsionków. Wynik w skali CHA2DS2-VASc uzyskiwano na podstawie danych z bazy Optum EHR przed implantacją urządzenia wszczepialnego. Oceniano maksymalny dzienny ładunek migotania przedsionków po pół roku od rozpoczęcia obserwacji. Pacjentów podzielono na trzy grupy: 

  • brak migotania przedsionków, 
  • dzienny ładunek migotania przedsionków 6 minut ? 23,5 godziny, 
  • dzienny ładunek migotania przedsionków > 23,5 godziny. 

W kohorcie 21 799 pacjentów z urządzeniem wszczepialnym 63% stanowili mężczyźni, a średni wiek wyniósł 68,6?12,7 lat. Stwierdzono, że zarówno rosnący czas trwania migotania przedsionków (p < 0,001), jak i wyższy wynik w skali CHA2DS2-VASc (p < 0,001) wiązały się z większym ryzykiem wystąpienia udaru mózgu. U osób z CHA2DS2-VASc 0 punktów ryzyko udaru było niskie bez względu na wykrycie migotania przedsionków. Okazało się jednak, że ryzyko udaru przekroczyło 1% rocznie u pacjentów z: 

  • CHA2DS2-VASc 1-2 punkty i > 23,5-godzinnym ładunkiem migotania przedsionków (ryzyko udaru 1,18% rocznie),
  • CHA2DS2-VASc 3-4 punkty i > 6-minutowym ładunkiem migotania przedsionków (ryzyko udaru 1,28% rocznie),
  • CHA2DS2-VASc ? 5 punktów bez względu na czas trwania migotania przedsionków (ryzyko udaru 1,76% rocznie).

Podsumowując, prezentowane wyniki dużej populacji pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi mogą być pomocne w podejmowaniu decyzji o momencie włączenia leczenia przeciwzakrzepowego w zależności od czasu trwania arytmii i punktacji w skali CHA2DS2-VASc. 

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

Oprac. na podstawie S-AB22-06. Stroke Risk As A Function Of Atrial Fibrillation Duration And Cha2Ds2-vasc Score In 21,799 Patients With Continuous Monitoring.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły