ICD a rokowanie pacjentów z amyloidozą serca

doniesienia medialne

Dlaczego warto przeczytać: ICD wydają się nie poprawiać rokowania pacjentów z amyloidozą serca ? wskazują wyniki badania kliniczno-kontrolnego z ?Europace?. Autorzy przeanalizowali dane 91 osób z amyloidozą serca leczonych w Vanderbilt Amyloidosis Centre. Średni wiek wyniósł 71,2?10,2 lat, kobiety stanowiły 22,0%; 49 osób miało amyloidozę pierwotną, 41 ? transtyretynową, jeden ? inną. Porównano 23 chorych ze wszczepionym ICD z 68 pacjentami z amyloidozą bez ICD i z 46 osobami z ICD bez amyloidozy. ICD zostały implantowane w prewencji pierwotnej we wszystkich przypadkach. Średnia frakcja wyrzutowa wynosiła 36,2%?14,4% w grupie pacjentów z amyloidozą i ICD, 41,0%?10,6% w grupie osób z amyloidozą bez ICD i 33,5%?14,4% u pacjentów z ICD bez amyloidozy. W trakcie obserwacji trwającej 3,5?3,1 roku u sześciu osób z grupy amyloidozy (26,1%) i 12 z grupy bez amyloidozy z ICD (26,1%) wystąpiły adekwatne terapie ICD (p = 0,71). Pacjenci z amyloidozą mieli istotnie wyższą śmiertelność niż osoby bez amyloidozy (43,9% vs. 17,4%; p = 0,002). Średni czas od implantacji ICD do zgonu wyniósł 21,8 miesięcy w grupie amyloidozy pierwotnej i 22,8 miesięcy w grupie amyloidozy transtyretynowej. Nie stwierdzono różnic w śmiertelności między grupą z amyloidozą serca z ICD a grupą bez ICD (39,0% vs. 46,0%, p = 0,59).

https://academic.oup.com/europace/article/22/8/1216/5854848?searchresult=1

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły