ICD-DX skuteczne w wykrywaniu arytmii przedsionkowej

Łukasz Januszkiewicz

Artykuł: Biffi M, Iori M, De Maria E i wsp. The role of atrial sensing for new?onset atrial arrhythmias diagnosis and management in single?chamber implantable cardioverter?defibrillator recipients: Results from the THINGS registry. J Cardiovasc Electrophysiol 2020; 31(4):846-53.

Dlaczego warto przeczytać? 

Jednojamowe kardiowertery-defibrylatory (ICD-DX) z funkcją wyczuwania w kanale przedsionkowym są w stanie wykryć tachyarytmię przedsionkową lub migotanie przedsionków (AT/AF) nawet 4 razy częściej niż standardowe ICD u pacjentów bez wywiadu arytmii przedsionkowej. Takie wyniki uzyskano na podstawie analizy prospektywnego, wieloośrodkowego, włoskiego rejestru THINGS. Włączono 376 pacjentów: 140 (37,2%) z ICD-DX i 236 (62,8%) z ICD-VR, których obserwowano średnio 27 miesięcy. AT/AF rozpoznano u 18 osób z ICD-DX i 7 z ICD-VR (HR 3,85, 95% CI 1,58-9,41, p=0,003). U 15 osób rozpoczęto doustną antykoagulację. Obserwowano trend w kierunku częstszego rozpoczynania leczenia przeciwzakrzepowego u osób z ICD-DX w obserwacji dwuletniej (6,3% vs. 3,6%, dopasowany HR 1,99, 95% CI 0,72-5,56, p=0,184). Autorzy zwrócili uwagę na 98,6-proc. odsetek właściwego wyczuwania w kanale przedsionkowym po 2 latach a także na brak epizodów niedoczułości przedsionkowej podczas napadu arytmii. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jce.14396

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły